Điều khoản và điều kiện dùng

Điều khoản

Lúc truy cập vào website dvt.vn nghĩa là người dùng đã đồng ý mang những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Ví như không đồng ý, xin vui lòng ko sử dụng hoặc truy nã cập vào website dvt.vn.

Website dvt.vn bảo lưu quyền ngăn chặn việc tróc nã cập website đối với các nếu vi phạm các điều khoản và điều kiện tiêu dùng được quy định dưới đây.

Trong công đoạn vận hành website, dvt.vn sở hữu quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hoặc mọi những điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ khi nào. Thành ra xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện tiêu dùng của website dvt.vn để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời.

Trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra lúc truy hỏi cập vào website này. Dvt.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào sở hữu thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, lúc truy cập website và/hoặc lúc tải dữ liệu về máy, hoặc những tổn hại với thể gặp phải do virus, hoặc lỗi chương trình…

Nội dung website

Tất cả thông tin trong website này được dvt.vn và đối tác có thúc đẩy cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. dvt.vn cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website nhưng không đảm bảo thông báo đó là mới nhất và đầy đủ.

Bản quyền

Website dvt.vn là chủ sở hữu hợp pháp và độc nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của dvt.vn . Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà ko được sự cho phép của dvt.vn là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của dvt.vn. Dvt.vn giữ toàn quyền xem xét và dòng bỏ các thông báo vi phạm quy định này.

Bảo mật thông báo người dùng

Những thông báo và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp ưng chuẩn website này sẽ được Wikicachlam.com bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người dùng có thể tham gia vào những website khác (doanh nghiệp con con của dvt.vn , các đại lý phân phối, đối tác) và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngừng sử dụng

Toàn bộ nội thất dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi luật pháp về quyền với trí não, những văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản luật pháp với tác động khác. Trừ ví như dùng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không với tính thương mại, người dùng ko được phép sao chép, chỉnh sửa, tái tiêu dùng mọi hoặc 1 phần, vận tải dữ liệu, truyền dữ liệu, cung cấp, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của dvt.vn.

Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here