“Đầu tư bluechips an toàn và hiệu quả hơn gửi dành dụm”

Theo ông Hưng, việc đầu tư cũ kĩ phiếu của những doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam sẽ là lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn so với việc đem tiền gửi dành dụm tại các Ngân hàng thương mại. Ông Hưng đã đưa ra 3 lý do cho luận điểm.

Thứ nhất, khi đầu tư tiền vào cũ kĩ phiếu của doanh nghiệp đầu ngành, khoản tiền của NĐT sẽ được đảm bảo bằng số cũ rích phần tương ứng của doanh nghiệp và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) chủ quyền. Tài sản lưu ký tại VSD không có rủi ro ngay cả khi công ty chứng khoán (CTCK) nơi mở tài khoản giao dịch bị phá sản. Trong khi đó, nếu gửi tiền tại Ngân hàng, trong trường phù hợp Ngân hàng nơi mở tài khoản tiết kiệm phá sản, người gửi tiền được nhận bảo hiểm tiền gửi tối đa 75 triệu tiền việt.

Thứ hai, theo ông Hưng, mức tăng trưởng của các công ty đầu ngành phần lớn đều bền vững và ở mức cao. Giá cổ hủ phiếu của các doanh nghiệp này tăng trung bình hàng năm cũng cao hơn nhiều so với mức lãi suất tiền gửi tại các Ngân hàng. Mặt khác, ông Hưng cũng cho rằng thực sự hiệu quả của các Ngân hàng đều phụ thuộc hiệu quả của các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì các Ngân hàng cũng không thể hiệu quả.


Mức tăng trưởng của các cổ phiếu trong VN30 6 tháng đầu năm

Mức tăng trưởng của các cổ hủ phiếu trong VN30 6 bốn tuần đầu năm

Và lý do sau cuối đó là việc đầu tư cổ lỗ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành là chủ đầu tư có thể dễ ợt chuyển thành tiền khi quan trọng bởi thanh khoản cũ kĩ phiếu của các doanh nghiệp này trên hoạt động mua bán rất tốt. Cổ lỗ phiếu của những doanh nghiệp này còn là điểm trú ẩn hữu hiệu khi chạm chán những cơn bão lạm phát.

Dù rằng có thể thấy rõ những lợi thế của việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành so với việc đem tiền gửi Ngân hàng, tuy nhiên, ông Hưng cũng đề cập tới việc chủ đầu tư cần cân nhắc lựa chọn cổ lỗ phiếu nào và mức giá bao nhiêu là thích hợp. Với vấn đề này, các CTCK đều có thể dễ dàng tư vấn cho nhà đầu tư và gợi ý những danh mục an toàn và lợi nhuận trung bình hàng năm cao hơn nhiều lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Sau cùng, ông Hưng cho rằng, chủ đầu tư hãy coi hoạt động mua bán chứng khoán là nơi giữ tiền tiết kiệm và của nả, thông qua nắm giữ cũ rích phiếu của những doanh nghiệp đầu ngành phát hành minh bạch và bền vững. Điều này hữu ích cho tất cả các bên bao gồm cho nhà đầu tư, cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng lưu ý rằng nhà đầu tư không nên vay tiền ngân hàng để đầu tư chứng khoán dài hạn vì nhà đầu tư cá nhân rất khó kiểm soát không may dòng tiền khi vay.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here