HSC đạt 232 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước

Lên tiếng tài chính quý II/2017 của Tổ chức kinh doanh Cũ rích phần Chứng khoán Đô thị Biển Chí Minh – HSC (HOSE: HCM) vừa thông báo cho thấy, hoạt động kinh doanh của HSC tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong 6 bốn tuần đầu năm nay.

3 mảng kinh doanh đóng góp tỷ lệ lớn vào cơ cấu doanh thu của HSC là hoạt động đầu tư, hoạt động cho vay và hoạt động môi giới đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Riêng hoạt động đầu tư tăng trưởng 329% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản đánh giá lại của nả tài chính theo quy định mới áp dụng từ quý I/2017 giúp HSC ghi nhận thêm 31 tỷ đồng vào doanh thu hoạt động đầu tư của Công ty.

Kết quả trong quý II, HSC đạt 310 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 137 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 50% và 66% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của HSC theo BCTC quý II/2017

Kết quả kinh doanh của HSC theo BCTC quý II/2017

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HSC đạt tổng doanh thu hoạt động 527 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng 3 mảng kinh doanh chính trong cơ cấu doanh số của HSC hoạt động đầu tư chiếm hữu 18,6%, hoạt động môi giới chiếm giữ 39,9 % và cho vay chiếm đoạt 36,3%.

Sau khi trừ đi các chi phí, HSC ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 57,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 232 tỷ đồng và chấm dứt 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng của cải tính tới 30/6/2017 của HSC tăng trưởng 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tài sản tài chính tăng 221% lên mức 981 tỷ đồng; các khoản cho vay đạt 3.364 tỷ đồng, tăng 26% so với hồi đầu năm. Ngoài ra đó, nợ phải trả cũng tăng 94% so với cùng kỳ, chiếm hữu 49% tổng của cải. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng thêm 373 tỷ đồng, tương đương mức tăng 37,3% so với mức 1.000 tỷ đồng vay ngắn hạn hồi đầu năm.

Danh mục của HSC đến 30/06/2017 đang ghi nhận lỗ 16 tỷ đồng

Danh mục của HSC đến 30/06/2017 đang ghi nhận lỗ 16 tỷ đồng

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here