Không mặn mà mua cổ hủ phiếu phát triển thêm, hàng loạt chỉ đạo Năm Bảy Bảy muốn chuyển nhượng quyền mua

Ngày 27/6 vừa qua CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) đã chốt danh sách cũ kĩ đông tạo ra 31,9 triệu cổ lỗ phiếu chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cũ rích phiếu. Dường như tại thời điểm đó cổ hủ phiếu NBB đang giao dịch trên thị trường với giá khoảng 23.000 đồng/cổ hủ phiếu.

Ngay sau khi chốt quyền, hàng loạt chỉ huy tổ chức kinh doanh đã đồng loạt đăng ký bán đi toàn thể quyền mua được phân bổ.

Cụ thể, ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT tổ chức kinh doanh đăng ký bán hết 3 triệu quyền mua được phân bổ; bà Nguyễn Mậu Uyên Thảo, vợ ông Đoàn Tường Triệu cũng đăng ký bán hết 1 triệu quyền mua hiện có.

Dường như, ông Hoàng Hữu Tương, Thành viên HĐQT vừa đăng ký chuyển nhượng hết 550.000 quyền mua đang sở hữu.

Ông Nguyễn Phi Thường, Thành viên HĐQT công ti cũng đăng ký bán hết 100.000 quyền mua; bà Nguyễn Quỳnh Hương, Thành viên BKS đăng ký bán hết 15.000 quyền mua.

Các giao dịch này đều dự định chấp hành từ 20/7 đến 24/7/2017.

Ngay sau tin tức chốt danh sách phát triển cũ rích phiếu, giá cổ hủ phiếu NBB đã giảm mạnh từ 23.000 đồng/cũ kĩ phiếu hồi giữa tháng 6/2017 xuống 17.000 đồng/cổ lỗ phiếu như hiện thời, tương ứng mức giảm 26% chỉ trong vòng hơn 1 04 tuần.

Diễn biến giá cổ phiếu NBB trong 1 tháng gần đây.

Diễn biến giá cổ phiếu NBB trong 1 tháng gần đây.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here