Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

image

CTCP Hàng không Vietjet (VJC): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2017.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2017.

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC): Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 22/8/2017.

CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT): Ngày 1/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 28% (01 cổ phiếu nhận 2.800 đồng). Thời gian thanh toán 14/8/2017.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ngày 8/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/8/2017.

CTCP Cà Phê Thương Phú (CTP): Ngày 27/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2017.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 7/8/2017.

CTCP Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE – UpCOM): Ngày 28/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8,615% (01 cổ phiếu nhận 861,5 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2017.

CTCP Thiết bị Phụ tùng cơ điện (EMG – UpCOM): Ngày 27/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2017.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW – UpCOM): Ngày 4/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 3,54% (01 cổ phiếu nhận 354 đồng). Thời gian thanh toán 29/8/2017.

CTCP TV.Pharm (TVP – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 28/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2017.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here