Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/7

image

Tin doanh nghiệp

IMP – CTCP Dược phẩm Imexpharm – Lên tiếng Thông báo tài chính quý II/2017 với doanh thu thuần đạt 275,8 tỷ đồng, tăng 16,7% so với quý II/2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 42,23 tỷ đồng, tăng 75,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 04 tuần đầu năm 2017, IMP đạt doanh thu 500 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế tăng 47,5% xấp xỉ mức 75 tỷ đồng.

HAX – CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh – Đã lên tiếng Thông báo tài chính phù hợp nhất quý II/2017 với doanh thu thuần đạt trên 1.034,7 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 7,2 tỷ đồng, cùng kỳ lãi trên 11 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAX đạt hơn 1.814 tỷ đồng doanh thu và hơn 19,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

CDC – CTCP Chương Dương – Lên tiếng kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với tổng doanh thu 188,4 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 20 tỷ đồng. Hình như, CDC cũng lên tiếng kế hoạch thanh toán cũ kĩ tức 2016 cho cũ rích đông hiện hữu, theo đó cũ rích tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thời điểm thực hiện dự kiến trong quý III/2017.

PIC – CTCP Đầu tư Điện lực 3 – Đã lên tiếng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán niên 2017 với Doanh thu thuần đạt hơn 44,33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của gần 29 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Riêng trong quý II/2017, PIC đạt 22,35 tỷ đồng doanh thu và 11,22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

TCT – CTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh – Đã thông báo Báo cáo tài chính quý II/2017 với doanh thu thuần đạt 20,5 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, Lợi nhuận sau thuế hơn 5 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 04 tuần đầu năm, TCT đạt doanh thu thuần hơn 120 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 66 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm trước.

PVS – Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC – 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu hợp nhất ước đạt 7.600 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 và bằng 59% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 600 tỷ đồng, đạt 226% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 và bằng 86% kế hoạch năm.

DTA – CTCP Đệ Tam – Đã thông qua Nghị quyết về chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại xây đắp và kinh doanh nhà An Phúc. Theo Nghị quyết, Tổ chức kinh doanh hiện đang chiếm hữu 7,02% vốn góp tại Nhà An Phúc, tương đương 8,19 tỷ đồng. Hiện nhà đầu tư đang có nhu cầu mua lại cổ lỗ phần góp vốn trên với giá chuyển nhượng tốt, nên Hội đồng quản trị DTA thống nhất chủ trương sẽ chuyển nhượng phần vốn góp này.

PNJ – CTCP Tiến thưởng bạc rubi Phú Nhuận – Dự định ngày 17/8 đến đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cũ rích tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành 98,27 triệu đơn vị, PNJ sẽ phải chi tương ứng 98,27 tỷ đồng để trả cũ rích tức. Thời gian thanh toán dự định từ ngày 8/9.

VHG – CTCP Cao su Quảng Nam – HĐQT quyết định thông qua việc thoái vốn của VHG tại Công ty Công nghệ Cao su Quảng Nam. Sau khi chấp hành thoái vốn, tỷ lệ sở hữu của Công ti tại Công ti nói trên sẽ dưới 35%.

ITD – CTCP Công nghệ Tiên Phong – Ngày 07/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ lỗ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký sau cuối là 08/8. Theo đó, cổ hủ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ trọng 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/8/2017.

KDC – CTCP Tập đoàn Kido – Ngày 25/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cũ rích tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ trọng 16%, thanh toán mở màn từ ngày 07/8/2017.

VPH – CTCP Vạn Phát Hưng – HĐQT quyết định thông qua phương án sản xuất hơn 10,59 triệu cổ hủ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5 : 1, với giá 10.000 đồng/cũ rích phiếu. Thời gian chấp hành dự định trong quý III và quý IV/2017. Hình như, VHP cũng sẽ phát hành thêm hơn 12 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ thi hành quyền 100 : 19. Thời gian thi hành trong quý IV/2017 và quý I/2018.

DZM – CTCP Chế tác máy Dzĩ An – Ngày 01/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cũ kĩ tức năm 2014 và năm 2016, ngày đăng ký sau cùng là 02/8. Theo đó, cổ lỗ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ trọng 15%, thanh toán mở màn từ ngày 16/8/2017.

SJ1 – CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu – Sẽ phát hành 6,27 triệu cũ rích phiếu trả cổ lỗ tức theo tỷ trọng thực hiện quyền là 50:3, tức cũ kĩ đông chiếm hữu 1 cổ lỗ phần sẽ được nhận 1 quyền thêm cổ lỗ phiếu, cứ 50 quyền nhận thêm cũ rích phiếu sẽ được nhận thêm 3 cũ rích phiếu mới. Số cũ rích phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cũ rích đông

VNE – Tổng CTCP Xây dựng Điện vn – Pyn Elite Fund (Non-Ucits) cổ lỗ đông lớn đã tung ra hơn 1,47 triệu cũ rích phiếu VNE trong ngày 17/7. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại VNE từ hơn 8,72 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 9,82% xuống còn 7,62 triệu cũ rích phiếu, tỷ trọng 8,58%.

TNI – CTCP Tập đoàn Thành Nam – Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1,2 triệu cp. Trước giao dịch bà Huyền không chiếm hữu cổ lỗ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 17/7/2017.

NBB – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy – Ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT, đã chuyển nhượng 3 triệu quyền mua được phân bổ. Sau giao dịch ông Triệu còn sở hữu 3 triệu cổ lỗ phiếu NBB và không còn quyền mua nào.

G36 – Tổng công ty 36 – CTCP – CTCP Xây lắp & Thương mại Trường Lộc đã bán 8.695.828 quyền mua trong tổng số 14.152.200 quyền mua được phân bổ. Sau giao dịch công ti còn chiếm hữu 14.152.200 cp (tỷ trọng 32,91%) cổ lỗ phiếu và 5.456.372 quyền mua. Giao dịch thi hành từ 21/6 tới 14/7/2017.

Trong khi đó ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT, đã mya 9.277.664 quyền mua; ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT đã mua 7.250.125 quyền mua và ông Nguyễn Đăng Trung, Phó TGĐ, đã mua 283.343 quyền mua.

Giao dịch cũ kĩ phiếu của cổ đông

DNP – CTCP Nhựa Đồng Nai – Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 4,55 triệu cổ lỗ phiếu DNP từ ngày 21/7 đến 18/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch chiến thắng, ông Độ sẽ nâng chiếm hữu tại DNP từ hơn 2.93 triệu cũ kĩ phiếu, tỷ trọng 9,79% lên 7,48 triệu cũ kĩ phiếu, tỷ trọng 24,95%.

song song bà Nguyễn Mậu Uyên Thảo, Giám đốc điều hành, đã chuyển nhượng toàn bộ 1 triệu quyền mua được phân bổ. Sau giao dịch bà Uyên Thảo còn sở hữu 1 triệu cp NBB và không còn quyền mua nào. Các giao dịch đều thực hiện từ 21/7 tới 24/7/2017.

MAS – CTCP Phục vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng – Bà Lê Thị Thùy Linh, chủ đầu tư cá nhân, đăng ký bán 116.318 cp trong tổng số 216.318 cp (tỷ trọng 5,07%) đang chiếm hữu. Giao dịch dự định thực hiện từ 21/7 tới 18/8/2017.

TMG – CTCP Kim loại mau Thái Nguyên Vimico – Bà Phạm Hồng Quỳnh, cha Ủy viên HĐQT, đăng ký bán tổng thể 176.100 cp (tỷ trọng 0,98%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/7 tới 18/8/2017.

SPP – CTCP Bao Bì Nhựa Sài Gòn – Ông Dương Quốc Thái – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ và bà Lưu Thị Minh Hằng – GĐ đã đăng ký bán 600.000 cp SPP trong cùng một thời điểm từ ngày 20/07 – 18/08 đều nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

ASM – CTCP Tập đoàn Sao Mai – Ông Lê Văn Thông, anh trai ông Lê Thanh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đăng ký mua 2 triệu cp ASM nhằm tăng tỷ trọng nắm giữ. Giao dịch sẽ được thi hành bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 21/07 – 18/08. Nếu giao dịch thắng lợi, ông Lê Văn Thông sẽ nắm giữ tỷ lệ sở hữu 0.92% ASM.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here