Tin tức giao dịch lượng lớn cổ phiếu

image

Tổng CTCP Xây dựng Điện vietnam (VNE): Tổ chức Pyn Elite Fund (Non – ucits) đã bán 1.476.320 cp và mua 381.670 cp, giảm lượng chiếm hữu từ 8.720.356 cp (tỷ lệ 9,8%) xuống 7.625.706 cp (tỷ trọng 8,58%). Giao dịch thực hiện ngày 17/7/2017.

CTCP Tập đoàn Thành Nam (TNI): Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ đầu tư cá nhân, đã mua 1,2 triệu cp. Trước giao dịch bà Huyền không chiếm hữu cũ rích phiếu nào. Giao dịch chấp hành ngày 17/7/2017.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): Ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT, đã chuyển nhượng 3 triệu quyền mua được phân bổ. Sau giao dịch ông Triệu còn sở hữu 3 triệu cổ phiếu NBB và không còn quyền mua nào.

song song bà Nguyễn Mậu Uyên Thảo, Giám đốc điều hành, đã chuyển nhượng toàn cục 1 triệu quyền mua được phân bổ. Sau giao dịch bà Uyên Thảo còn sở hữu 1 triệu cp NBB và không còn quyền mua nào. Các giao dịch đều thực hiện từ 21/7 đến 24/7/2017.

Tổng công ty 36 – CTCP (G36): CTCP Xây lắp & Thương mại Trường Lộc đã bán 8.695.828 quyền mua trong tổng số 14.152.200 quyền mua được phân bổ. Sau giao dịch công ti còn sở hữu 14.152.200 cp (tỷ lệ 32,91%) cổ hủ phiếu và 5.456.372 quyền mua. Giao dịch thực hiện từ 21/6 tới 14/7/2017.

Trong khi đó ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT, đã mya 9.277.664 quyền mua; ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT đã mua 7.250.125 quyền mua và ông Nguyễn Đăng Trung, Phó TGĐ, đã mua 283.343 quyền mua.

CTCP Phục vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS): bà Lê Thị Thùy Linh, chủ đầu tư cá nhân, đăng ký bán 116.318 cp trong tổng số 216.318 cp (tỷ lệ 5,07%) đang chiếm hữu. Giao dịch dự kiến thi hành từ 21/7 tới 18/8/2017.

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP): Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 4.550.000 cp. Trước giao dịch ông Vũ Đình Độ sở hữu 2.938.289 cp (tỷ trọng 9,79%). Giao dịch dự kiến chấp hành từ 21/7 đến 18/8/2017.

CTCP Kim loại mau Thái Nguyên Vimico (TMG): Bà Phạm Hồng Quỳnh, cha Ủy viên HĐQT, đăng ký bán cục bộ 176.100 cp (tỷ lệ 0,98%) đang chiếm hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/7 đến 18/8/2017.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here