Để ý thận trọng việc cấp Giấy phép kinh doanh lĩnh vực hàng không


Để ý thận trọng việc cấp Giấy phép kinh doanh lĩnh vực hàng không


Văn phòng Chính phủ vừa ra công bố kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và Giấy phép kinh doanh hàng không phổ biến.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo kết luận nêu rõ, đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi một lượng vốn đầu tư lớn; đồng thời, đây cũng là một ngành đặc thù, tác động trực tiếp tới quốc phòng, bình an non sông, công tác đối ngoại và an toàn giao thông. Để nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp tạo ra lành mạnh và bền vững, việc chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy phép kinh doanh vào lĩnh vực hàng không cần được xem xét một cách thận trọng và đúng pháp luật quy định; đảm bảo tuyệt đối an toàn và bình yên hàng không trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải có nghĩa vụ chỉ dẫn các Doanh nghiệp nhập cuộc đầu tư, xây đắp và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không thi hành đúng luật pháp tại Luật đầu tư, Luật Hàng không dân dụng vietnam, Luật sửa đổi, bổ sung vài điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các pháp luật luật pháp liên quan; đồng thời, rà soát, thẩm định kỹ các trường thích hợp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không thông thường trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về việc cấp Giấy phép kinh doanh hàng không thông thường cho Công ti cổ phần dịch vụ bay và du lịch đại dương Tân Cảng, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính và các cơ quan liên quan, chỉ dẫn Tổ chức kinh doanh Cổ phần phục vụ bay và ngao du hồ Tân Hoa phượng đỏ hoàn thiện Đại dương sơ cấp Giấy phép kinh doanh hàng không phổ biến theo đúng luật pháp qui định; trình Thủ tướng Chính phủ để ý, quyết định.

Đối với việc gia hạn Giấy phép kinh doanh hàng không chung của Công ti cũ rích phần phục vụ Globaltrans Air (Công ti GTA), Bộ Giao thông vận tải chú ý, chỉ dẫn Tổ chức kinh doanh GTA chấp hành thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh hàng không chung theo đúng luật pháp qui định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối thích hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát việc chấp hành Quy hoạch ngành và lĩnh vực, các pháp luật qui định như điều kiện, thủ tục, cơ chế quản lý đầu tư, xây đắp, sử dụng đất và vốn đầu tư của Nhà nước, phục vụ các yêu cầu về bảo đảm chất lượng, an ninh hàng không, quốc phòng và bình yên tổ quốc, nghĩa vụ quản lý của nhà nước đối với Dự án đầu tư, xây đắp Hoa phượng đỏ hàng không Vân Đồn và Cảng hàng không Lào Cai; lên tiếng Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2017.


Như Chính

image

Nguồn: Báo Đầu tư – baodautu.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here