IPO hơn 6,8 triệu cũ kĩ phần Công ti Phát triển Hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang


IPO hơn 6,8 triệu cổ lỗ phần Tổ chức kinh doanh Sản xuất Hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang


Ngày 8/6 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thủ đô (HNX) sẽ chào bán cổ lỗ phần lần đầu ra mọi người (IPO) hơn 6,8 triệu cổ lỗ phần Tổ chức kinh doanh Phát hành Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp
Tổ chức kinh doanh hoạt động căn bản trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu kĩ nghệ

Số cũ rích phần này tương đương 15,95% vốn điều lệ sau cũ kĩ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ lỗ phần.

Công ty Sản xuất Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang thành lập từ năm 2002.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cũ rích phần hóa tại ngày 19/9/2016 đạt hơn 215,8 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 209,7 tỷ đồng.

Bây chừ, hoạt động chính của Tổ chức kinh doanh chủ chốt là đầu tư kinh doanh hạ tầng cơ sở khu kĩ nghệ Đình Trám, hạ tầng cơ sở Khu phía Bắc khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng và các phục vụ phục vụ khu công nghệ như xử lý nước thải, tư vấn đầu tư xây đắp, giới thiệu việc làm cho người công phu…

 Doanh thu và lợi nhuận của tổ chức kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016

Chỉ tiêu

2014

2015

2016

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

21,7

18,6

24,1

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

Tỷ suất LNST/VNN (%)

 Sau khi cũ rích phần hóa, Công ti dự định tập trung vận hành hệ thống hạ tầng khu công nghiệp Đình Trám, khu kĩ nghệ Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc) trong đó có trạm xử lý nước thải tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ti sau cũ kĩ phần hóa giai đoạn 2017 – 2020

Chỉ tiêu

2017

2018

2019

2020

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

23,1

25

28

32

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

46

112

979

2.492

Theo phương án cũ kĩ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ti sau cũ kĩ phần hóa là 428 tỷ đồng.

Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 49% vốn điều lệ, tương đương hơn 20,9 triệu cũ kĩ phần.

16.560 cũ rích phần, tương đương 0,0386% vốn điều lệ, dành để bán cho người công sức; hơn 14,9 triệu cổ hủ phần tương đương 35% vốn điều lệ, dành để bán cho đối tác chiến lược.

Số còn lại, hơn 6,8 triệu cổ hủ phần, tương đương 15,95% vốn điều lệ, sẽ được bán đấu giá công khai cho đại chúng đầu tư tại HNX.


Chí Tín

image

Nguồn: Báo Đầu tư – baodautu.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here