3 sơ suất nhỏ không tưởng nhưng lại thay đổi cả lịch sử thế giới

Một lần trộn hai thứ là lạ với nhau, một lần ngủ quên hay một lần đãng trí,… dù vô tình hay cố ý thì chỉ một biến cố nhỏ nhưng lại đem về hiệu quả khó tin. Những câu chuyện “người thật, việc thật” dưới đây sẽ cho chúng ta thấy mặt tích cực của những sai lầm.

1. Penicillin được phát minh nhờ… quên đậy nắp lọ thí nghiệm

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here