3 trọng tâm tái cơ cấu ngành du lịch vn


Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Đề án Định hướng sản xuất ngao du Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Ảnh minh họa)
Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Ảnh minh họa)

Trong thời điểm tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp ngặt nghèo với Văn phòng Chính phủ tập trung hoàn thành dự thảo Đề án theo hướng biểu thị được ngao du là một ngành kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng, mang đậm dấu ấn văn hóa, hoạt động theo các quy luật của kinh tế thị trường; đánh giá, phân tích rõ hơn những sinh tồn, yếu kém, nhất là những yếu kém về hạ tầng ngao du, môi trường du lịch, item du lịch, nguồn nhân lực cho ngao du, công tác quản lý nhà nước, vấn đề phối thích hợp ngành, câu kết vùng…; về tiềm năng và lợi thế cho phát hành du lịch, cần nhấn mạnh đến ưu thế của tổ quốc được đánh giá là điểm đến an ninh, bình an, thân mật, có cơ chế chính trị xã hội ổn định, nằm trong khu vực kinh tế năng động, đang hội nhập thâm thúy với nền kinh tế thế giới.

Về định hướng tạo ra ngao du biến thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần có sự đổi mới về nhận thức, tư duy phát triển ngao du, lưu ý đến tính chuyên nghiệp, tính bền vững và tính trọng điểm trong đầu tư phát triển du lịch.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, Phó Thủ tướng đòi hỏi dồn vào một chỗ làm rõ các giải pháp về tái cơ cấu ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020, dựa trên 3 trọng điểm là hạ tầng; loại hình ngao du và item du lịch thích hợp, hoàn thành thể chế giễu chế độ tạo ra ngao du trong đó có các chính sách thú vị nguồn lực nhà nước và trong xã hội; sản xuất nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; bổ sung các chính sách chi tiết về thuế, đất đai, giá, phí phục vụ ngao du, có lộ trình chuyển từ phí sang giá dịch vụ du lịch phù hợp với quá trình đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; làm rõ các chế độ ưu đãi thú vị doanh nghiệp đầu tư vào ngao du theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát hành doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh Đề án Định hướng sản xuất du lịch vn biến thành ngành kinh tế mũi nhọn, thông báo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24/9/2016, để lưu ý, quyết định trình Bộ Chính trị.


Như Chính

image

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here