6 04 tuần lãi 89 tỷ đồng, chấm dứt 56% kế hoạch được giao

CTCP Thủy điện Cần Đơn (mã chứng khoán SJD) vừa thông báo công bố tài chính thích hợp nhất quý 2/2017.

Tổng cộng tài sản cuối quý đạt 1.495 tỷ đồng, tăng 85 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 496 tỷ đồng, tăng 161 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 260 tỷ đồng và hơn 4 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn. Tổng vốn chủ chiếm hữu đạt gần 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ chiếm hữu gần 690 tỷ đồng.

Doanh thu quý 2/2017 đạt 147,87 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn, chỉ 63% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung ứng dịch vụ trong quý đạt 93,5 tỷ đồng.

Các khoản doanh thu từ tài chính và chi tiêu cho hoạt động tài chính không có nhiều chênh lệch đáng kể. Dĩ nhiên quý 2/2017 Thủy điện Cần Đơn phải chi 19,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ chi 7,3 tỷ đồng.

Do vậy lợi nhuận sau thuế thu về 63,97 tỷ đồng, tăng 43% so với quý 2/2016, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ti mẹ 64,25 tỷ đồng.

Lũy kế 6 04 tuần đầu năm 2017 doanh thu Thủy Điện Cần Đơn đạt 213,8 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với nửa đầu năm ngoái. Tổng lợi nhuận sau thuế thu được 88,55 tỷ đồng.

Năm 2017 Thủy điện Cần Đơn đặt mục tiêu đạt 385,03 tỷ đồng doanh thu và 153,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được tổ chức kinh doanh đã thi hành được 56% kế hoạch doanh thu và 58% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here