6 tháng lãi 703 tỷ đồng chấm dứt 97% kế hoạch cả năm 2017

Công ty Cũ rích phần Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC) công bố BCTC quý 2/2017.

Cụ thể, riêng quý 2, PPC thu về 1.682 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 256 tỷ đồng tăng cường so với con số 75,6 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 131 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ, chi tiêu tài chính ghi âm 166 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 388 tỷ đồng nên kết quả sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 451 tỷ đồng khả quan hơn hẳn khoản lỗ 141,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía tổ chức kinh doanh, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do trong kỳ công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh 215 tỷ đồng, không ngang nhau tỷ giá khoản vay ngoại tệ lãi 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ chênh lệch tỷ giá là 415,76 tỷ đồng.

Lũy kế 6 bốn tuần đầu năm, doanh thu của PPC đạt 3.158 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 593,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 299 tỷ đồng.

Năm 2017, PPC đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.171,25 tỷ đồng và 722,78 tỷ đồng LNTT. Như vậy hoàn thành nửa đầu năm công ty đã kết thúc được 44% kế hoạch doanh thu và đến 97,3% kế hoạch LNTT.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here