7 tháng, FPT lãi một.086 tỷ đồng, FPT Shop thu về hơn 35 tỷ đồng mỗi ngày

image

Đơn vị Cổ phần FPT (mã CK: FPT) ban bố kết quả marketing 7 tháng đầu năm 2017.

Theo đó FPT ghi nhận doanh thu thống nhất đạt 23.587 tỷ đồng, nâng cao 13% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 102% kế hoạch lũy kế 7 tháng. Lợi nhuận trước thuế đạt một.686 tỷ đồng, nâng cao 19% so có cùng kỳ, tương đương 102% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt một.426 tỷ đồng, tăng 18% so có cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông tổ chức mẹ đạt một.086 tỷ đồng, nâng cao 20% so với cộng kỳ. Lãi căn bản trên cổ phiếu (EPS) sau 7 tháng đạt 2.050 đồng, tăng 19% so có cộng kỳ năm trước.

Đơn vị cho biết, lợi nhuận trong 7 tháng tiếp tục được đóng góp cốt tử từ hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế của khối Kỹ thuật và khối Viễn thông nâng cao tuần tự là 39% và 16% so với cộng kỳ năm trước. Sau 07 tháng, thị trường nước ngoại trừ của FPT ghi nhận doanh thu đạt 3.649 tỷ đồng, tăng 16%; LNTT đạt 533 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Khối Chế tạo – Bán sỉ hoàn thành 101% kế hoạch về doanh thu và 103% kế hoạch LNTT lũy kế 07 tháng. Trong đấy, lĩnh vực Bán sỉ tiếp tục là điểm sáng, chấm dứt 7 tháng đầu năm 2017, FPT Retail đạt doanh thu 7.147 tỷ đồng, nâng cao 29% so với cộng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng nâng cao 44% so sở hữu cùng kỳ.

Như vậy bình quân, FPT Cửa hàng thu về hơn 35 tỷ đồng mỗi ngày. Cộng kỳ năm ngoái, con số này là 27 tỷ đồng/ngày. Trong đó, doanh thu bán hàng trực tuyến của FPT Retail đạt một.154 tỷ đồng, nâng cao 109% so với cùng kỳ, chiếm 16,1% tổng doanh thu 7 tháng đầu năm của FPT Retail (năm 2016, hình thức này sở hữu lại 8,5% tổng doanh thu của FPT Retail, năm 2015 là 7,3%).

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here