An Phát – Yên ổn Bái (HII) điều chỉnh nâng cao 27% kế hoạch lợi nhuận 2017

image

Ngày 10/8, Hội đồng quản trị CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Im Bái (HII) đã ra nghị quyết điều chỉnh kế hoạch marketing năm 2017.

Theo ấy, Hội đồng quản trị đơn vị đã đặt mục tiêu mới là một.150 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thống nhất – tương ứng tăng 4,5% và 27,3% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên chuẩn y.

Cổ tức dự kiến cũng được nâng lên mức 20 – 30% thay cho phương án cũ là 10 – 15%. Mới đây, ngày 11/8 là ngày giao thiệp ko hưởng quyền nhất thời ứng cổ tức đợt một năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% của An Phát – Lặng Bái.

Các chỉ tiêu khác ko thay đổi so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong nửa đầu năm 2017, An Phát – Lặng Bái đạt 389 tỷ đồng doanh thu và 24,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế – nâng cao đáng đề cập so có mức 85 tỷ doanh thu và 4,4 tỷ đồng LNST của cộng kỳ năm 2016.

Sự tăng trưởng tới từ việc tổ chức nhận được phổ biến đơn hàng hơn cũng như thống nhất 2 tổ chức con là CTCP Liên vận An Tín và CTCP Sinh sản tổng hợp An Thành.

So có kế hoạch điều chỉnh, sau nửa năm, An Phát – Yên ổn Bái đã hoàn thành 33,8% kế hoạch doanh thu và 35,6% kế hoạch lợi nhuận.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here