Báo cáo Kiểm toán Nhà nước 20 lần “gọi tên” Tập đoàn công nghiệp cao su vn

image

Lên tiếng tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 vừa được Kiểm toán nhà nước báo cáo. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của VRG là 2.040,18 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2014. Tính đến 31/12/2015, doanh nghiệp trực thuộc VRG thua lỗ lớn. Cụ thể, lỗ lũy kế tại Tổ chức kinh doanh Cổ phần Thương mại Phục vụ và Ngao du Cao su là 317,9 tỷ đồng.

Hình như đó, hoạt động đầu tư tài chính của VRG không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. VRG (Tổ chức kinh doanh mẹ: Trích lập dự phòng hạ thấp giá đầu tư tài chính dài hạn bằng 12,5% vốn đầu tư, hạ thấp giá đầu tư chứng khoán kinh doanh bằng 86% giá trị đầu tư).

Tiền gửi của VRG cũng có độ rủi ro cao, lờ đờ được thu hồi. VRG: Tổ chức kinh doanh mẹ gửi 100 tỷ đồng tại Quỹ đầu tư Phát hành tỉnh Bình Phước từ năm 2011, 2012; Tổ chức kinh doanh Tài chính Cao su gửi 599,50 tỷ đồng tại Công ti cho thuê tài chính II – Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam từ năm 2009 chưa thu hồi được.

VRG cũng đủng đỉnh thoái vốn tại 11 doanh nghiệp có hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, không thích hợp với Điều 21, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ; nhập cuộc góp vốn thành lập doanh nghiệp không thích hợp với Điều 189, Luật doanh nghiệp 2014.

VRG cũng là cái tên được nhắc đến trước tiên trong danh sách quản lý nợ phải thu chưa chặt chẽ, dẫn đến nợ khó đòi phát sinh lớn. Cụ thể, nợ khó đòi của VRG là 2.077,37 tỷ đồng, chiếm giữ 49% nợ phải thu. Các khoản cho vay, bảo lãnh, hỗ trợ vốn trong nội bộ tiềm ẩn nguy cơ khó đòi, mất vốn của VRG ở Công ty mẹ là 102,02 tỷ đồng, Công ti TNHH MTV Cao su Phú Riềng (công ti con) là 180,60 tỷ đồng.

Ngoài ra, tên của tập đoàn này cũng được nhắc liên tục trong các vấn đề về quản lý đất đai và chưa đánh giá nghĩa vụ của đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty thua lỗ.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here