Bất thành do cổ đông lớn không thông qua chương trình đại hội


Đại hội Bánh kẹo Hải Hà lần 3: Bất thành do cổ đông lớn không thông qua chương trình đại hội


Ngày 30/9, Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà triệu tập Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017 lần thứ ba nhưng cuộc vẫn không thể tiến hành được.

Ban kiểm phiếu thông báo tỷ lệ thông qua Chương trình Đại hội quá thấp,  không đủ để Đại hội diễn ra
Ban kiểm phiếu thông báo tỷ lệ thông qua Chương trình Đại hội quá thấp, không đủ để Đại hội diễn ra

Lý do Đại hội không thể diễn ra do cổ đông lớn nắm quyền chi phối đã biểu quyết không thông qua Chương trình Đại hội.

Dự kiến, nếu Đại hội diễn ra,  Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ trình Phương án kinh doanh 2017.

Theo phương án kinh doanh, doanh thu dự kiến cho năm 2017 là 890 tỷ đồng, bằng 104% so với thực hiện năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng, tương đương năm 2016 và mức cổ tức dự kiến chia là 15%, cũng bằng cổ tức năm 2016.

Năm 2016, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10%/vốn điều lệ với số tiền 16,425 tỷ đồng vào ngày 20/12/2016 và trả cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ vào ngày 6/3/2017.

Cũng theo dự thảo phương án kinh doanh, Công ty dự kiến sẽ dành khoảng 108 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, trong đó, tiếp tục hoàn thiện các gói thầu để thực hiện dự án di dời nhà máy tại Hà nội thất sang khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

Một số hạng mục đầu tư khác là lắp đặt hai dây chuyền thiết bị đầu tư mới vào quý II/2017; Triển khai di dời các dây chuyền thiết bị cũ tại 25 Trương định sang Khu công nghiệp và nhà máy HH2 tại Nam Định từ quý III/2017.

Về dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 25 Trương Định – Hà nội thất, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên danh giữa Công ty cổ phần ACI Việt Nam và Công ty cổ phần Hạ tầng Đông Á, thành lập công ty cổ phần để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo hợp đồng, các đối tác trong Liên danh đã chuyển tiền đặt cọc để Công ty bổ sung vào nguồn vốn thực hiện dự án di dời, tuy nhiên việc triển khai dự án hiện đang gặp khó khăn do chủ trương gần đây nhất của Chính phủ là hạn chế và tiến tới tạm dừng cấp phép mới cho các dự án nhà cao tầng trong khu vực nội thất đô.

Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội thất chưa phê duyệt quy hoạch cho khu đất dự án 25 Trương Định, nên có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết.


Chí Tín

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here