Bền chí lôi kéo dự án đầu tư nước ngoại trừ

Mang kế hoạch cụ thể, rõ ràng, đúng trung tâm, trọng điểm, phương pháp tiếp cận bền chí và hiệu quả, lôi kéo vốn đầu tư nước bên cạnh của Bình Định trong 30 năm qua đã với lại kết quả khả quan, mang hiệu quả kinh tế cao.

Khánh thành Dự án Xử lý nước Sanicon của nhà đầu tư Nhật Bản tại Bình Định.
Lễ khánh thành Dự án Xử lý nước Sanicon của nhà đầu tư Nhật Bản tại Bình Định

Tạo bước ngoặt từ hạ tầng

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ toạ UBND tỉnh Bình Định cho biết, trong 30 năm lôi kéo đầu tư nước bên cạnh, tỉnh giấc luôn quyết tâm tạo bước đột phá về hạ tầng để tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Theo đó, muốn nhà đầu tư tới, nên xác định đầu tư hạ tầng (cả kinh tế và xã hội) và coi đây là bước chuẩn bị thiết thực nhất.

Đồng thời, thức giấc lập và ban bố danh mục dự án mời gọi đầu tư của địa phương theo từng thời đoạn 2000 – 2005, 2005 – 2010, 2011 – 2016 để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục dự án chung quốc gia và xây dựng danh mục riêng của tỉnh; tổ chức thúc đẩy, giới thiệu cơ hội đầu tư cho những nhà đầu tư qua những diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong và ngoại trừ tỉnh.

“Trong thời đoạn trước năm 2010, trên cơ sở các quy định của Trung ương, thức giấc đã chủ động rà soát và ban hành 1 số chính sách khuyến khích nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoại trừ nước tới đầu tư, kinh doanh”, ông Dũng cho biết.

Song song, tỉnh giấc mang chính sách thu hút anh tài, khuyến khích tập huấn cán bộ; hỗ trợ chi phí huấn luyện công nhân; tương trợ xúc tiến thương mại và có mặt trên thị trường; tương trợ hạ tầng công nghệ tại các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường…

“Ở xa những trọng tâm lớn của đất nước, kết cấu hạ tầng hạn chế, phương tiện chuyển động bằng đường hàng không chưa phát triển, cần Bình Định chưa lôi kéo được đa dạng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoại trừ (FDI), nhất là trong 10 năm đầu đổi mới (1987 – 1997)”, ông Dũng cho biết.

Trong thời đoạn này, Bình Định chỉ lôi kéo được 7 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 30,5 triệu USD.

Đến thời đoạn 1998 – 2007, cùng mang xu hướng chung của sơn hà, nhờ những cố gắng của các cấp, những ngành trong xúc tiến đầu tư, môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện đáng kể, cần hoạt động đầu tư nước không tính mang nhiều chuyển biến hăng hái. Bình Định đã sở hữu thêm 29 dự án mới, nâng tổng số dự án đầu tư nước bên cạnh tại thức giấc lên 31 dự án, có tổng vốn đăng ký là 385 triệu USD.

Giai đoạn 2008 – 2017, đặc biệt là từ năm 2013 đến nay, thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và những khu công nghiệp của thức giấc đã có bước tăng trưởng rõ nét. Trong thời đoạn này, Khu kinh tế Nhơn Hội và những khu công nghiệp thu hút được 13 dự án đầu tư nước ngoài, có tổng vốn đăng ký 173,765 triệu USD, giao hội vào những lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương nghiệp…

Về hiệp tác đầu tư, Nhật Bản đang trở nên đối tác quan yếu của Bình Định cả về số lượng dự án và vốn đăng ký. Trong 6 dự án được cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư trong 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư Nhật Bản chiếm đến 4 dự án. Lũy kế tới nay, Nhật Bản sở hữu 11 dự án tại thức giấc, với tổng vốn đăng ký 91,79 triệu USD.

Đóng góp vào dịch chuyển cơ cấu kinh tế địa phương

Lôi kéo đầu tư nước bên cạnh của Bình Định còn khiêm tốn, mới chiếm khoảng một,2% GRDP, giá trị sinh sản công nghiệp chiếm khoảng 7,5%. Tuy thế, theo ông Dũng, đóng góp cho ngân sách quốc gia của khu vực này đang ngày một tăng (năm 2005 là 12 tỷ đồng, năm 2011 là 53,5 tỷ đồng; tới năm 2015 con số này là 125,5 tỷ đồng và năm 2016 ước đạt 165 tỷ đồng).

Các dự án đầu tư nước bên cạnh tuy chưa nhiều và hầu hết những dự án sở hữu quy mô vừa và nhỏ, nhưng đã góp phần tích cực vào giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tích cực là nâng cao tỷ trọng của công nghiệp – dịch vụ. Đồng thời, tạo ra một phong phương pháp quản lý nhiều năm kinh nghiệm, bài bản, đặc trưng trong việc lĩnh vực xây dựng thương hiệu, truyền bá hình ảnh.

Với được những kết quả trên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định là do lãnh đạo thức giấc thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tác động đẩy mạnh công tác canh tân hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh lôi kéo đầu tư, trong đó mang đầu tư nước không tính; thường xuyên hội thoại mang đơn vị để dỡ gỡ khó khăn… Cho nên, kết quả xếp hạng Năng lực khó khăn cấp tỉnh (PCI) của Bình Định luôn nằm trong nhóm thấp và hơi. Đặc biệt, năm 2016, Bình Định đã trở lại nhóm phải chăng sau 3 năm liên tiếp nằm ở nhóm tương đối.

Nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả lôi kéo nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ đưa ra thông điệp rõ ràng về định hướng lôi kéo đầu tư nước bên cạnh mới, coi trọng hơn chất lượng và hiệu quả kinh tế – xã hội của những dự án đầu tư nước ngoài phải thu hút; ưu tiên lôi kéo dự án khoa học cao, kỹ thuật thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hiện đại…

Hà Minh

 

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here