Bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng

image

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 126/QĐ-BQP bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đắc Hải, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ti giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 193/QĐ-BQP bổ nhiệm Trung tá Phan Tiến Thọ, Phó Tổng giám đốc Tổng Tổ chức kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Tổ chức kinh doanh Kinh tế Kỹ thuật công nghệ quốc phòng.

Tại hội nghị bàn giao, dưới sự chủ trì, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tá Nguyễn Đắc Hải và Trung tá Phan Tiến Thọ đã ký biên bản bàn giao chức bổn phận vụ Tổng giám đốc Tổng công ti Kinh tế Kỹ thuật kĩ nghệ quốc phòng bao gồm các nội dung liên quan đến nguồn vốn, của nả, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các nội dung khác liên quan đến hoạt động đóng gói sản phẩm của Tổng công ty trước sự chứng kiến của các đại biểu có mặt tại hội nghị.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here