Bộ Tài chính chưng đề xuất Viettel bảo lãnh vay nợ cho công ty con

image

Bộ Tài chính vừa sở hữu văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Nhà băng Nhà nước. Theo đấy, hồi cuối tháng 4/2017, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao cho Bộ Tài chính kết hợp mang những bộ ngành rà soát, phát hiện những quy định về cơ chế, chế độ hạch toán, kế toán đối sở hữu hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước bên cạnh, báo cáo Chính phủ kết quả trong năm 2017.

Sau rà soát, Bộ Tài chính cho rằng, kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không với sự chồng chéo giữa cơ chế tài chính đối có đơn vị nước ngoài và chế độ hạch toán, kế toán đối mang hoạt động đầu tư ra nước bên cạnh. Những dự án đầu tư ra nước không tính thực hiện các quy định của luật pháp về thuế của Việt Nam và các hiệp định giảm thiểu đánh thuế 2 lần mà Việt Nam đã ký kết.

Chưng đề xuất của Viettel

Rà soát ở phía doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, Tập đoàn Viettel kiến nghị được nâng cao vốn đầu tư cho dự án tại nước không tính dưới hình thức bảo lãnh vay vốn trong lúc dựu án đang bị lỗ kế hoạch dẫn tới âm vốn chủ với.

Hiện Viettel đang đầu tư ra nước ngoại trừ duyệt y doanh nghiệp Viettel Global. Tới hết năm 2016, dự án đầu tư nước ngoài của tập đoàn lỗ luỹ kế 3.745 tỷ đồng, nợ bắt buộc trả vượt 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thông cáo gửi báo chí gần đây, Tập đoàn Viettel khẳng định 6 tháng năm 2017, Viettel Global lãi trước thuế một.000 tỷ đồng.

Đối với kiến nghị của Viettel, Bộ Tài chính dẫn khoản 5, Điều 20 Nghị định số 91 quy định: “Đơn vị chỉ thực hiện bảo lãnh cho những đơn vị vay vốn tại những công ty tín dụng trong nước sở hữu điều kiện những đơn vị con bắt buộc mang tình hình tài chính lành mạnh, không sở hữu những khoản nợ quá hạn, việc bảo lãnh vay vốn để thực hành dự án đầu tư buộc phải trên cơ sở giám định hiệu quả dự án và cam kết trả nợ đúng hạn đối mang khoản vay được bảo lãnh”.

Bộ Tài chính kiểm tra, Viettel là 1 tập đoàn nhà nước bảo lãnh đơn vị con lúc dự án đang bị lỗ, âm vốn chủ với là chưa thích hợp. Thực tại, tồn tại đa dạng nếu những công ty con được công ty quốc gia bảo lãnh vay vốn để thực hành đầu tư nhưng ko hiệu quả.

Đối với đơn vị con do tổ chức quốc gia nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, nếu doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng vốn đã đầu tư tại các tổ chức này thì bổn phận bảo lãnh của doanh nghiệp nhà nước vẫn tồn tại.

“Nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho các doanh nghiệp quốc gia, phải phê duyệt lại quy định về việc cho phép tổ chức nhà nước bảo lãnh cho các đơn vị con vay vốn tại những tổ chức tín dụng”, Bộ Tài chính kiến nghị.

Về việc trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, quy định tại Thông tư 228 chưa chỉ dẫn việc trích lập những khoản đầu tư vào các tổ chức kinh tế nước không tính mà bị lỗ.

Sửa quy định giảm thiểu găm giữ lợi nhuận ở nước ngoại trừ

Bộ Tài chính khẳng định những quy định về thuế và đầu tư bây giờ đang với nhiều vướng mắc. Cụ thể, theo Điều 1 Thông tư 96 về Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định “khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước bên cạnh được kê khai thuế vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm với chuyển phần thu nhập về nước theo quy định luật pháp về đầu tư trực tiếp nước ko kể”.

Như vậy, giả dụ đơn vị mang thu nhập tại dự án ở nước bên cạnh nhưng chưa chuyển về nước thì chưa thực hành kê khai và nộp thuế thu nhập đơn vị mang số thu nhập này.

Tại điều 31, Nghị định 91/2015 quy định: “Lợi nhuận của đơn vị quốc gia sau lúc bù đắp lỗ năm trước theo quy định, chia lãi cho các bên góp vốn, trích lập quỹ đầu tư tăng trưởng, quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người cần lao, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, lợi nhuận còn lại được nộp về ngân sách nhà nước”.

Bộ Tài chính cho rằng hai quy định trên dẫn tới những phương pháp hiểu khác nhau, cụ thể, trường hợp đơn vị mẹ là công ty quốc gia nhận được thông tin chia cổ tức lợi nhuận của dự án ở nước ko kể nhưng chưa chuyển về nước. Theo Thông thư 96 thì phần lợi nhuận ấy chưa được hạch toán vào doanh thu tài chính của công ty mẹ, do đấy ko làm nảy sinh nâng cao phần lợi nhuận còn lại được chia của đơn vị mẹ buộc phải nộp về ngân sách quốc gia.

Song Nghị định 91, lợi nhuận đấy được hạch toán vào doanh thu tài chính của đơn vị mẹ ko phụ thuộc vào việc đơn vị mẹ đã nhận được tiền hay chưa nhận, qua đấy khiến tăng lợi nhuận của doanh nghiệp mẹ, song song tăng phần lợi nhuận còn lại phải nộp về ngân sách nhà nước của tổ chức mẹ.

Trên thực tiễn ấy Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng trình những cấp.

Trước tiên, để đảm bảo tính hợp nhất của luật pháp về thuế thu nhập công ty, chế độ hạch toán kế toán đối với đơn vị nhà nước và giảm thiểu trường hợp đơn vị không bảo toàn được số lợi nhuận sau thời gian để lại tại nước bên cạnh, Bộ Tài chính muốn sử Thông tư số 96 theo hướng chia lợi nhuận của những dự án đầu tư nước ko kể sẽ hạch toán vào thu nhập của năm phát sinh thu nhập tại nước bên cạnh.

Trường hợp việc chia lợi nhuận đươc phê chuẩn sau năm phát sinh thì doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ hạch toán vào thu nhập của năm mang nghị quyết chia lợi nhuận. Sau lúc hạch toán vào thu nhập, công ty tại Việt Nam sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập đơn vị theo quy định.

Về lâu dài, nhằm bảo đảm ann toàn tài chính cho những tổ chức quốc gia, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giao cho nghiên cứu, coi xét lại những quy định về việc cho phép đơn vị nhà nước bảo lãnh cho các đơn vị con vay vốn tại những tổ chức tín dụng.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here