Cảng Đình Vũ (DVP) 6 tháng lãi 164 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch cả năm

image

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) vừa họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời thông qua kế hoạch SXKD quý 3/2017 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Kết quả kinh doanh quý 2/2017

Theo báo cáo, doanh thu quý 2/2017 đạt 179,7 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm 2017. Trong đó sản lượng đạt 179.983 TEU, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 90,83 tỷ đồng.

Trong quý, nguồn thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 17 tỷ đồng, tăng 4,3 tỷ đồng so với quý 2/2016, còn chi phí tài chính chưa đến 600 triệu đồng, giảm 400 triệu đồng so với cùng kỳ. Trên BCTC quý 2 ghi nhận, đến cuối quý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 123,4 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng số dư tiền gửi ngân hàng 123 tỷ đồng, còn tiền mặt tại quỹ chưa đến 500 triệu đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ. Ngoài ra công ty còn 490 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2017

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 Cảng Đình Vũ đạt 341 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 164,22 tỷ đồng, cũng tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng đạt 351.690 TEU.

Năm 2017 Cảng Đình Vũ đặt mục tiêu đạt 310 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được công ty đã thực hiện được 53% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Kế hoạch SXKD quý 3/2017

HĐQT công ty cũng đặt mục tiêu quý 3 đạt 165 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế ước đạt 80 tỷ đồng. Về sản lượng, quý 3 ước đạt 165.000 TEU.

Xem thêm BCTC qiuys 2/2017 của DVP

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here