Chốt nới room lên 100%


Chiều 1/9, Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chứng khoán An Phát dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
Chứng khoán An Phát dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room) lên 100% nhằm mục đích nâng cao tính hấp dẫn của Công ty, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại.

Ngoài ra, An Phát cũng đưa ra phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với số lượng phát hành dự kiến là 20,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 205 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Phương thức phát hành thông qua chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2017. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Theo kế hoạch kinh doanh 2017 được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, dự kiến doanh thu kinh doanh chứng khoán năm 2017 đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 273,84% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 7,35 tỷ đồng.

Chứng khoán An Phát cho biết, một trong những mục tiêu trọng tâm của Công ty này trong năm 2017 là nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, chuyển cổ phiếu sang giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)…

Ngoài ra, công ty này cũng tập trung việc phát triển nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ tư vấn tài chính, môi giới và giao dịch ký quỹ.

An Phát cũng cho biết sẽ đẩy mạnh việc nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cán bộ nhân viên.


Chí Tín

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here