Chuyển phát nhanh tăng trưởng thần tốc, Viettel Post đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng sau 6 tháng

TCT Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa ban bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 mang doanh thu 1.033 tỷ đồng – nâng cao 37% so mang cùng kỳ năm trước.

Trong đấy, dịch vụ chuyển phát nhanh sở hữu về cho Viettel Post 569 tỷ đồng, chiếm 55% tổng doanh thu. Đây cũng là mảng với tốc độ nâng cao trưởng ấn tượng có mức nâng cao 69% so mang cùng kỳ năm trước. Mảng bán hàng bộ kit, thẻ cào đứng đồ vật 2 về doanh thu mang 319 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 Viettel Post đạt 40,74 tỷ đồng – nâng cao 23% so có cộng kỳ 2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Post ghi nhận doanh thu hợp nhất một.884 tỷ đồng – nâng cao 43%. Trong ấy, riêng mảng chuyển phát nhanh chiếm 1.040 tỷ đồng – nâng cao 70% so mang cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế 91,4 tỷ đồng – tăng 25%; Lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng – tăng 26% so mang cùng kỳ năm trước.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017, Viettel Post đã duyệt y kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.334 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 185 tỷ đồng và dự định chia cổ tức 15%. Như vậy, sau nửa đầu năm 2017, Viettel Post đã thực hiện 43,5% chỉ tiêu doanh thu và 49,4% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm cuối quý 2/2017, tổng tài sản Viettel Post đạt một.212 tỷ đồng. Nợ buộc phải trả của tổ chức chiếm 825 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính là siêu tốt, chỉ khoảng 45 tỷ đồng.

Chi tiết báo cáo

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here