Chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3501S thành công ty cổ phần


Chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3501S thành công ty cổ phần


Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3501S thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình sẽ chuyển thành công ty cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3501S thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3501S theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các quy định pháp luật có liên quan.


Như Chính

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here