Cũ rích đông Cao su Quảng Nam bất thần đề nghị hủy niêm yết tự nguyện, chuyển sang giao dịch trên UpCOM

image

Sáng 19/7/2016 CTCP Cao su Quảng Nam (mã chứng khoán VHG) đã tổ chức thắng lợi ĐHCĐ thường niên năm 2017 (lần 2) với 33,34% tổng số cổ lỗ phần có quyền biểu quyết tham dự (hoặc ủy quyền tham dự).

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình họp, trong đó ngoài các tài liệu gửi tới ĐHCĐ được thông báo lúc trước, còn bổ sung thêm một số nội dung theo đề nghị của Cổ lỗ đông về việc hủy niêm yết cổ lỗ phiếu VHG và chuyển giao dịch sang UpCOM.

ĐHCĐ đã thông qua tất cả các tờ trình gửi tới Đại hội bao gồm cả đề nghị hủy niêm yết cổ hủ phiếu và chuyển giao dịch cũ kĩ phiếu VHG sang UpCOM.

Chi tiết, theo mua bán từ các cũ kĩ đông, theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 công ty đặt mục tiêu lỗ tiếp 200 tỷ đồng. Tiếp tục bị lỗ, theo qui định, cổ hủ phiếu của công ty sẽ bị kiểm soát hoặc kiểm soát khác lạ, thời gian giao dịch sẽ bị rút ngắn còn 15 phút cuối phiên hoặc không được giao dịch.

Do vậy để đảm bảo quyền lợi cổ đông, công ti hủy niêm yết tự nguyên và đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM để tránh việc cổ phiếu bị kiểm soát, giá tăng cao và thanh khoản cao.

Đại hội cũng đã tông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thị Mình Phượng làm Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here