Đánh giá lại khoản đầu tư vào Vocarimex, KDC xong xuôi 91% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tổ chức kinh doanh Cũ kĩ phần Tập đoàn KIDO(HOSE: KDC) vừa cho biết, với việc hoàn tất thủ tục chào mua công khai tổ chức kinh doanh Vocarimex, doanh thu phù hợp nhất quý II/2017 của KIDO đã tăng 175% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.647 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 369 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về nguyên nhân lãi sau thuế tăng nhanh trong quý II, KIDO cho biết nhiều phần do doanh thu tài chính phát sinh khi đánh giá lại khoản đầu tư 24% cổ lỗ phần sở hữu của KDC tại VOC khi thực hiện việc thích hợp nhất báo cáo tài chính.

Theo điều 15 mục 1 khoản b TT202/2014/TT-BTC ngày 22.12.2014 qui định, trong trường thích hợp trước ngày công ti mẹ đạt được quyền kiểm soát, công ty con là tổ chức kinh doanh câu kết của công ti mẹ và đã được trưng bày theo phương pháp vốn chủ chiếm hữu: Khi đạt được quyền kiểm soát, trên Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ phải đánh giá lại giá trị khoản đầu tư theo giá trị hợp lý.

Theo đó, phần cao thấp khác nhau giữa giá đánh giá lại và giá trị khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ chiếm hữu được ghi nhận vào công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Phần không ngang nhau giữa giá trị khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu và giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận trực tiếp vào các chỉ tiêu thuộc phân vốn chủ chiếm hữu của Bảng cân đối kế toán thích hợp nhất.

Lũy kế 6 bốn tuần đầu năm, doanh thu thuần thích hợp nhất của KIDO tăng trưởng gần 200% so với cùng kỳ, đạt 2.900 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm đạt 446 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch lợi nhuận 2017.

Trong đó, ngành hàng lạnh chiếm hữu gần 30% và ngành thực phẩm đóng chai 70% trong cơ cấu doanh thu. KIDO cho biết, thị phần của Tập đoàn trong ngành dầu ăn đã lên trên 35% sau thương khi hoàn tất thương vụ VOC.

Được biết, năm 2017, KIDO đặt kế hoạch 7.700 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng. Trong đó, Tường An ước đạt là 4.373 tỷ đồng doanh thu, LNTT 165 tỷ đồng; Vocarimex dự định đạt 4.450 doanh thu, LNST 200 tỷ đồng; Kido Foods (KDF), kế hoạch doanh thu 1.924 tỷ đồng, và 210 tỷ đồng LNST.


Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong vòng 1 năm

Cốt truyện giá cổ hủ phiếu KDC trong vòng 1 năm

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here