Dịch vụ công trực tuyến Hà Nội vừa mới ban hành gồm những thủ tục gì?


Dịch vụ công trực tuyến Hà nội thất vừa mới ban hành gồm những thủ tục gì?


Trong đó có các dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp phép văn phòng đại diện, cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được nhà nước giao đất…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà nội thất Ngô Văn Quý vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành của TP. Hà Nội triển khai 37 nhóm dịch vụ công (trong tổng số 132 dịch vụ công trực tuyến) mức độ 3, 4 như: cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp phép văn phòng đại diện, cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất sau ngày 1/7/2004, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất (cho tổ chức), cấp phiếu lý lịch tư pháp… UBND quận Long Biên và UBND huyện Đông Anh là các đơn vị được chọn làm điểm cho 1 số dịch vụ công trước khi triển khai đến tất cả các xã, phường của thành phố Hà Nội.

Cụ thể danh mục gồm:


Quang Hưng

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here