DL1 thông qua tăng vốn đột biến gấp 6 lần lên hơn 1.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Phát hành Phục vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (mã CK: DL1) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017.

Tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng

Theo đó, công ty đã thông qua phương án sản xuất phát triển cũ rích phiếu cho cổ lỗ đông hiện hữu năm 2017. Cụ thể, DL1 sẽ tiến hành chào bán cho cổ đông hiện hữu trên 84 triệu cổ hủ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/CP theo tỷ trọng 1:5. Với đợt phát hành này, vốn điều lệ của DL1 sẽ ngày càng tăng từ 168,9 tỷ đồng lên trên 1.013 tỷ.

Công ti cho biết, mục đích của đợt phát triển lần này nhằm tạo nguồn vốn để công ti mở rộng hoạt động đóng gói sản phẩm. Hoạt động này được thực hiện thông qua việc mua bán sáp nhập (M&A) 2 công ty: Công ti CP Đầu tư Xây đắp Vạn Gia Long và mua lại phần vốn góp Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Phục vụ Đồng Phú Hưng. Thông qua thương vụ M&A này, doanh thu, lợi nhuận DL1 sẽ có được những bước đột biến về doanh thu và lợi nhuận sau khi việc M&A thắng lợi.

Hình như, Đại hội cổ đông bất thường lần này cũng thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 3 thành viên mới nhiệm kỳ 2013 – 2018.

6 04 tuần lãi hơn 6 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, 6 bốn tuần đầu năm 2017, DL1 chấp hành được 109 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 30% so với cùng kỳ và hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 25% so với cùng kỳ. Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm được phía tổ chức kinh doanh cho biết là do tình trạng cạnh tranh gay gắt trong các lĩnh vực hoạt động của công ty.

Trước đây, tại ĐHCĐ thường niên 2017 công ty đặt mục tiêu kế hoạch năm 2017 với doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 20 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, HĐQT DL1 chủ trương tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn một cách có lí nhằm mục tiêu giảm đến mức thấp nhất chi phí vốn vay, đầu tư đổi mới công nghệ, trang vũ trang, quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ…Tiếp tục mở rộng hoạt động trực tiếp sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nhưng vẫn bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trung tâm.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here