Đơn vị mẹ CII E&C giảm gần 11% LNST sau kiểm toán

CTCP Xây dựng Hạ Tầng CII (CII E&C – mã chứng khoán CEE) vừa có báo cáo giải trình chênh lệch BCTC quý 2/2017 do tổ chức tự lập so sở hữu BCTC soát xét bán niên năm 2017.

Theo ấy, sau soát xét, doanh thu hoạt động tài chính nửa đầu năm 2017 điều chỉnh giảm 15,3 tỷ đồng do đơn vị kiểm toán mẫu trừ 1 số doanh thu hoạt động tài chính chưa đủ điều kiện ghi nhận.

Đồng thời lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2017 cũng điều chỉnh giảm 4,85 tỷ đồng, xuống còn 40,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,7% so có lợi nhuận đạt được trên BCTC do đơn vị tự lập (45,2 tỷ đồng).

Kết quả marketing 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét CII E&C đạt 450 tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế thống nhất đạt 74,4 tỷ đồng, tăng mạnh 182% so mang nửa đầu năm 2016.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here