Giá vốn tăng cao, 6 tháng lãi 67 tỷ đồng, xong xuôi 45% kế hoạch năm

CTCP Khử trùng vn (mã chứng khoán VFG) vừa thông báo báo cáo tài chính quý 2/2017.

Doanh thu thuần trong quý đạt 589,4 tỷ đồng, giảm bớt 5% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ giảm 3% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung ứng dịch vụ còn 144,28 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 4,28 tỷ đồng, gần gấp đôi con số 2,5 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái, trong khi đó chi tiêu tài chính hết 3,24 tỷ đồng – giảm nhẹ so với 3,88 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính của công ti chủ công chi chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm chạp. Chi phí lãi vay không đáng kể, chỉ hơn 700 triệu đồng.

Dù giảm được khoảng 5 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, nhưng chi phí bán hàng lại tăng khoảng 7 tỷ đồng. Nhờ có thêm 6,77 tỷ đồng ghi nhận vào mục lợi nhuận khác – là khoản thanh lý, nhượng bán tài sản và lãi do đánh giá lại của nả – nên kết quả VFG lãi trước thuế 47,9 tỷ đồng – giảm 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thế đạt hơn 38,1 tỷ đồng.

Lũy kế 6 bốn tuần đầu năm 2017, công ty khử trùng vietnam đạt 1.063 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với nửa đầu năm 2016. Giá vốn vẫn tăng cao nên lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 67 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Năm 2017 Thuốc khử trùng vn đặt mục tiêu 2.500 tỷ đồng doanh thu và 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết quả hoạt động nửa đầu năm công ty đã chấm dứt 45% kế hoạch cả đối với doanh thu và lợi nhuận.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here