Giá vốn tăng cao, LNST 6 bốn tuần đầu năm của Tisco giảm 48% xuống còn 94 tỷ đồng

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – mã chứng khoán TIS) vừa thông báo lên tiếng tài chính thích hợp nhất 6 bốn tuần đầu năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 4.310 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với doanh thu 4.286 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái.

Dường như đó, giá vốn hàng bán lại đẩy mạnh hơn, đến 4% nên lợi nhuận gộp thu về hơn 303,3 tỷ đồng, giảm bớt tới 27% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính trong kỳ đạt hơn 20,7 tỷ đồng, giảm 14 tỷ đồng so với nửa đầu năm ngoái, trong đó riêng ghi nhận tiền lãi cho vay hơn 15,6 tỷ đồng, giảm 14 tỷ đồng so với cùng kỳ – đây cũng là nguồn thu tài chính chủ quản của Tisco.

Hơn 2 năm trước Tisco đã sản xuất đơn nhất 100 triệu cổ phiếu cho SCIC tương ứng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng để lấy vốn đầu tư vào dự án mở rộng chế biến giai đoạn 2 – Tổ chức kinh doanh Gang thép Thái Nguyên. Dĩ nhiên, số tiền này từ đó vẫn được Tisco đem đi gửi ngân hàng.

04 tuần 4 vừa qua SCIC đã quyết định rút 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào Tisco bằng việc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng. Do vậy, khoản lãi tiền gửi nhận về trong quý giảm bớt so với lúc trước cũng một phần bởi việc rút vốn của SCIC.

Chí phí tài chính trong kỳ hết hơn 120 tỷ đồng, giảm được 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây phần lớn là chi phí trả lãi tiền vay. Tính tới 30/6/2017 Tisco còn ghi nhận hơn 7.963 tỷ đồng nợ phải trả, giảm gần 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 2.463 tỷ đồng (giảm 360 tỷ đồng) và nợ thuê tài chính dài hạn trên 3.347 tỷ đồng (tăng 93 tỷ đồng).

Đáng xem xét trong kỳ tổ chức kinh doanh ghi nhận hơn 34,2 tỷ đồng vật tư, thành phẩm nhập kho và hơn 5 tỷ đồng bán đất lẫn than vào khoản thu khác trong khi phải chi hơn 8 tỷ đồng thuế, phí môi trường, nên tổng khoản lợi nhuận khác ghi nhận vào BCTC hơn 32,4 tỷ đồng, tăng cường so với con số 2,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả sau cùng, 6 bốn tuần đầu năm 2017 Tisco lãi trước thuế 94,3 tỷ đồng, mới thi hành được 44% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế thu về 84,34 tỷ đồng, giảm sút 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cũ rích đông công ti mẹ 83,9 tỷ đồng.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here