Hà Nội đang có bao nhiêu công trình nguy hiểm?

image

Theo đó, tại văn bản số 254 của Sở Xây dựng thể hiện, Hà Nội có 603 danh mục công trình, trong đó có 14 danh mục thuộc Bộ VHTTDL, 589 công trình thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và các quận, huyện khác.

Liên quan đến công tác khảo sát, đánh giá sơ bộ hiện trạng chất lượng các công trình, Sở Xây dựng đã phân ra các mức độ cụ thể: Mức 1, có 56 danh mục công trình cần duy tu, sửa chữa nhỏ; Mức 2 có 315 danh mục công trình chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng, cần khảo sát, đánh giá chi tiết và Mức 3, Hà Nội có 133 danh mục công trình đang ở trong tình trạng nguy hiểm, cần khoanh vùng chi tiết, chống đỡ, sơ tán tạm thời nếu cần thiết.

Với 133 danh mục công trình ở Mức 3, Sở Xây dựng yêu cầu cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu thực hiện ngay các biện pháp an toàn, như việc hạn chế sử dụng hoặc ngừng sử dụng ngay các công trình này. Ngoài ra, khi cần thiết, cần di chuyển ngay người và tài sản để đảm bảo công tác an toàn và thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chi tiết đối với các công trình này, qu đó đưa ra những giải pháp phù hợp trước mùa mưa bão.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here