Hoàng Anh Gia Lai cũng lãi trước thuế nghìn tỷ trong quý 2, dự án Myanmar có tỷ suất lợi nhuận cao nhất

image

Sau khi công ty con HAGL Agrico (HNG) công bố báo cáo tài chính vào tối qua, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý 2, HAGL ghi nhận 1.650 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh, 1.168 tỷ đồng doanh thu tài chính. Trừ đi các chi phí, HAGL đạt 1.007 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 795 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ ròng 931 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý 2 của HAGL chủ yếu đến từ việc HAGL Agrico ghi nhận lợi nhuận từ bán mảng mía đường cho phía Thành Thành Công.

Song song với việc ghi nhận lợi nhuận từ thương vụ trên thì HAGL Agrico đã điều chỉnh hồi tố ghi nhận thêm khoản lỗ 750 tỷ đồng vào kết quả của năm 2016. Bút toán điều chỉnh này cũng dẫn đến những điều chỉnh hồi tố tương ứng trên số liệu tài chính hợp nhất năm 2016 của HAGL.

Theo đó, cổ đông của HAGL phải “gánh” thêm khoản lỗ ròng 474 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HAGL Agrico – tức LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 giảm đi 474 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, HAGL đạt 2.474 tỷ đồng doanh thu thuần cùng 1.314 tỷ đồng doanh thu tài chính. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.015 tỷ đồng, LNST sau thuế của công ty mẹ đạt 801 tỷ đồng.

Khu phức hợp HAGL Myanmar Center tại Yangon đóng góp 357 tỷ đồng doanh thu từ dịch vụ cho thuê vào kết quả kinh doanh nửa đầu năm. Với 234 tỷ đồng lãi gộp, dịch vụ này có tỷ suất lãi gộp lên đến 66%, cao nhất trong số các mảng kinh doanh của HAGL.

Mảng trái cây dù mới đóng góp vào doanh thu nhưng cũng có tỷ suất lợi nhuận gộp rất ấn tượng, đạt 60% trong quý 2 và 53% trong 6 tháng.

Tại thời điểm 30/6/2017, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu hợp nhất của HAGL đạt lần lượt là 53.087 tỷ và 18.800 tỷ đồng. Trong khi tổng tài sản không thay đổi nhiều so với đầu năm thì vốn chủ sở hữu đã tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng do lợi nhuận tăng cũng như thực hiện chuyển đổi/hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 2 là 34.300 tỷ đồng, trong đó có gần 3.800 tỷ đồng vay ngắn hạn – giảm 2.000 tỷ so với đầu năm và 21.300 tỷ đồng vay dài hạn.

Báo cáo tài chính

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here