Hơn 10.000 giao kèo tương lai trị giá 787 tỷ đồng giao du trên thị môn phái sinh


Hơn 10.000 hợp đồng mai sau trị giá 787 tỷ đồng giao du trên thị trường phái sinh


Theo Sở giao tế chứng khoán Hà Nội (HNX), sau 7 ngày giao tiếp phái sinh trước hết, 10.524 hợp đồng ngày mai đã giao du, tương ứng giá trị giao du 787 tỷ đồng.

Kể tử khi chính thức vận hành thị trường, 1 hợp đồng tương lai đã đáo hạn
Kể tử lúc chính thức vận hành thị trường, 1 giao kèo ngày mai đã đáo hạn

Trong tuần trang bị hai đề cập từ lúc khai trương thị trường, với 1 mã hiệp đồng tháng hiện tại là VN30F1708 đáo hạn ngày 17/08/2017 và 1 mã hiệp đồng mới là VN30F1710 (đáo hạn tháng 10/2017) niêm yết ngày 18/08/2017.

Hoạt động giao dịch trên thị môn phái sinh tăng trưởng mạnh cả về khối lượng và giá trị giao tiếp.

Trong tuần đã mang 9.422 hiệp đồng được giao dịch có giá trị tương ứng đạt xấp xỉ 704,6 tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao tế đạt 1.884 giao kèo/ngày và giá trị giao dịch đạt 140,92 tỷ đồng/phiên.

Tính từ thời khắc khai trương thị trường chứng khoán phái sinh tới nay, nhà đầu tư đã thực hành giao du 10.524 hiệp đồng, giá trị giao tiếp tương ứng (theo quy mô hợp đồng) 787 tỷ đồng. Tại thời khắc đóng cửa phiên giao tiếp rốt cuộc trong tuần, khối lượng hiệp đồng mở là 1.356 hiệp đồng.

Bảng một: Tổng hợp giao thiệp toàn thị trường (tuần 14-18/08/2018)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

14/08

15/08

16/08

17/08

18/08

một

Khối lượng giao tế

Hiệp đồng

898

1.277

1.945

2.384

2.918

2

Giá trị giao tiếp

Triệu đồng

67.205,87

95.826,92

145.761,62

178.832,2

216,97

3

Khối lượng hiệp đồng đang lưu hành (OI)

Giao kèo

535

793

một.009

1.054

1.356


Chí Tín

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here