[Infographic] 72 năm đất nước Việt Nam từng bước vươn lên phát triển


[Infographic] 72 năm đất nước Việt Nam từng bước vươn lên phát triển


72 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2017), Việt Nam đã vượt qua nghèo nàn lạc hậu, giảm nhanh tỷ lệ mù chữ; từng bước đổi mới và phát triển kinh tế.


TIN LIÊN QUAN


ĐT (Theo TTXVN)

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here