Không còn chịu chi phí phân bổ ưu thế doanh nghiệp, CSV lãi 62 tỷ đồng trong quý 2/2017

CTCP Hóa chất căn bản miền Nam (mã: CSV) đã thông báo BCTC hợp nhất quý 2/2017 với lợi nhuận sau thuế đạt 62 tỷ đồng – tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuộc về cổ hủ đông công ty mẹ là 58 tỷ đồng – tăng 27%.

Kết quả này có được là nhờ chi tiêu quản lý doanh nghiệp cũng như chi phí bán hàng giảm mạnh, đồng thời không bị lỗ 4 tỷ đồng từ hoạt động khác như quý 2/2016. Theo thuyết minh, trong năm nay, CSV không còn phải phân bổ chi tiêu ưu điểm doanh nghiệp như năm trước.

Đồng thời, giá vốn cũng giảm. Còn doanh thu của doanh nghiệp đã giảm 17% còn 363 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của CSV giảm 19% còn 675 tỷ đồng nhưng nhờ giá vốn giảm mạnh hơn và giảm các chi phí khác nên CSV đạt 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 04 tuần đầu năm – tăng 14%. EPS đạt gần 2.500 đồng.

Sau nửa năm, CSV đã hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời gian cuối quý, CSV có hơn 500 tỷ đồng tiền và tương đương tiền – chiếm hữu 50% tổng của cải của doanh nghiệp.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here