Kiểm toán Nhà nước giải thích lý do có đặc biệt giữa các số liệu nợ công

image

Lên tiếng của KTNN cho biết, bội chi cho Ngân sách Nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP thực tế, vượt 7.135 tỷ đồng so với dự toán. Tuy nhiên, những số liệu này được KTNN dẫn lại nguồn báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 Chính phủ trình Quốc hội.

KTNN xác định nợ công đến 31/12/2015 theo Luật Quản lý nợ công 2.556.039 tỷ đồng, bằng 61% GDP, giảm 52.382 tỷ đồng so với lên tiếng 464 ngày 19/10 của Chính phủ (2.608.421 tỷ đồng).

Nếu tính đầy đủ các khoản vay thi hành trong năm 2016 để bù đắp bội chi năm 2014, 2015 số tiền 25.219 tỷ đồng và 8.171 tỷ đồng bù đắp bội chi năm 2015 tới thời gian kiểm toán Bộ Tài Chính chưa vay, thì nợ công 2.589.429 tỷ đồng, bằng 61,8% GDP, nợ Chính phủ 2.098.022 tỷ đồng, bằng 50% GDP.

Qua kiểm toán, KTNN cho rằng việc Bộ Tài chính quản lý nợ công phân tán, thiếu đối chiếu, theo dõi, thống kê, tổng phù hợp và lên tiếng nợ công chưa kịp thời, toàn vẹn, đúng mực theo pháp luật… nên tổng thích hợp nợ công có thể chưa đầy đủ, chính xác theo quy định.

Liên quan đến kết quả kiểm toán quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2015, theo Kiểm toán Nhà nước, mức chi thường xuyên theo dự toán Quốc hội quyết định và Chính phủ giao là hơn 777 nghìn tỷ đồng, quyết toán hơn 788,5 nghìn tỷ đồng (tăng 1,5%).

Điểm đáng xem xét, kết quả kiểm toán cho thấy vài bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị được kiểm toán vẫn còn tình trạng chi không đúng cơ chế, tiêu chuẩn, định mức, vượt dự toán được duyệt. KTNN đã kiến nghị thu hồi, nộp NSNN 116,8 tỷ đồng.

Tình trạng sử dụng sai nguồn kinh phí xảy ra ở nhiều địa phương được kiểm toán. Theo KTNN, 33/46 địa phương được kiểm toán sử dụng sai nguồn kinh phí 1.382 tỷ đồng, trong đó bổ sung chi thường xuyên sai quy định 265 tỷ đồng.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here