Lãi ròng 6 tháng đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ

CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm đã được soát xét.

Trong quý 2, công ty sữa lớn nhất Việt Nam đạt 13.348 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.917 tỷ đồng, tăng 3,3%. Lợi nhuận tăng trưởng thấp hơn doanh thu chủ yếu là do Vinamilk đẩy mạnh chi phí cho hoạt động bán hàng.

Luỹ kế 6 tháng, Vinamilk đạt 25.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 2.600 tỷ, tương ứng tăng 11,5% so với nửa đầu năm 2016. Lợi nhuận gộp đạt 12.360 tỷ đồng, tăng 11,6% – tương ứng với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 48,6%.

Trừ đi các chi phí, Vinamilk đạt 6.920 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.857 tỷ đồng, tăng 17,8%.

Trong cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm, doanh thu từ thị trường nước ngoài (xuất khẩu & các công ty con ở nước ngoài) đạt 3.880 tỷ đồng, chiếm 15% tổng doanh thu. Cùng kỳ năm 2016, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 4.400 tỷ đồng, chiếm 19% tổng doanh thu.

Doanh thu từ thị trường nội địa tăng 17% lên 21.500 tỷ đồng.

Năm 2017 VNM đặt kế hoạch 51.000 tỷ doanh thu và lãi ròng 9.735 tỷ đồng; như vậy sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinamilk đạt lần lượt là xấp xỉ 32.000 tỷ và 24.750 tỷ đồng. Sau khi trích 2.900 tỷ đồng để trả cổ tức trong nửa đầu năm, Vinamilk vẫn nắm giữ gần 12.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn.


Biến động giá cổ phiếu VNM trong 6 tháng

Biến động giá cổ phiếu VNM trong 6 tháng

Báo cáo tài chính

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here