LNST quý 2 tiếp tục giảm bớt 49% so với cùng kỳ năm 2016

CTCP Đầu tư Phục vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS) vừa gửi báo cáo giải trình cao thấp khác nhau lợi nhuận quý 2/2017 so với cùng kỳ.

Theo công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2017 đạt hơn 394,71 tỷ đồng, giảm sút 13,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 18,91 tỷ đồng, giảm bớt 37,2% so với quý 2 năm ngoái. Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm Hoàng Huy đạt xấp xỉ 32 tỷ đồng. Nếu so với chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2017 (163 tỷ đồng) thì nửa đầu năm Hoàng Huy mới chỉ chấp hành được 20% kế hoạch được giao.

Lợi nhuận sau thuế thu về 14,13 tỷ đồng, giảm 49% so với quý 2 năm ngoái.


LNST theo quý từ năm 2015 đến nay của Hoàng Huy.

LNST theo quý từ năm 2015 tới nay của Hoàng Huy.

Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận giảm sút, theo giải trình từ phía công ti là do thị trường xe tải nói bình thường và thị phần xe của HHS nói riêng đã giảm mạnh từ cuối năm 2015 tới nay. Đương nhiên, theo báo cáo của tổ chức kinh doanh, sản lượng xe bán trong kỳ toàn ngành nói phổ biến và HHS nói riêng đã có những tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Tín hiệu tăng trưởng tuy chưa vững bền, nhưng tạm so với quý 1 thì doanh thu qusy 2 đã tăng gần 90 tỷ đồng; lợi nhuận cũng tăng gần 4 tỷ đồng.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here