LNTT niên độ 2016-2017 đạt 236 tỷ đồng, vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán SBT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2017. Năm tài chính của SBT bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau. Do vậy, thời điểm nay Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã kết thúc năm tài chính 2017.

Tính riêng quý 4/2017, doanh thu công ty đạt 1.281 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp thu về 188 tỷ đồng. Doanh thu của Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh bao gồm 1,066 tỷ đồng từ bán đường, chiếm 83% tổng doanh thu. Hoạt động nông nghiệp cũng mang lại gần 105 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ bán mật đường, bán điện và các loại doanh thu khác.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính đạt 50 tỷ đồng tăng 10 tỷ đồng so với quý 4 năm ngoái, trong khi chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 16 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản công ty đến cuối năm đạt 7.830 tỷ đồng tăng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả lên đến 4.720 tỷ đồng, tăng 590 tỷ đồng, trong đó riêng vay ngắn hạn 2.535 tỷ đồng, tăng 310 tỷ đồng so với đầu kỳ còn vay dài hạn 1.515 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng.

Kết quả, SBT báo lãi sau thuế 80,33 tỷ đồng trong quý 4/2017, xấp xỉ bằng quý 4 năm tài chính 2016.

Lũy kế năm tài chính 2017 Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đạt 4.515 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 365 tỷ đồng, tăng trưởng 18%, đồng thời vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (315 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 338 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2017, lượng hàng tồn kho công ty còn 1.956 tỷ đồng, tăng hơn 620 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó riêng đường thành phẩm tăng gần 560 tỷ đồng, lượng tồn kho nguyên liệu tăng 120 tỷ đồng.

Xem thêm BCTC quý 4/2017

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here