Lợi nhuận quý II tăng 152% so với cùng kỳ nhờ giá vốn giảm và chuyển nhượng quyền thuê đất tại KCN Xuyên Á

Công ty Cũ rích phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) vừa báo cáo lên tiếng tài chính phù hợp nhất quý II/2017 với doanh thu giảm nhẹ nhưng lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II của TCM chỉ đạt 772 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. TCM đạt lợi nhuận gộp cao là do chi tiêu giá vốn được cắt giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, giúp TCM ghi nhận mức lãi gộp 123 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lãi gộp tăng lên 15,9% so với mức 12,5% cùng kỳ. Nguyên nhân được TCM cho biết là do số lỗ trong quý II của Công ti TNHH Thành Công Vĩnh Long giảm 45% khi đã đi vào hoạt động bình ổn.

Chi phí quản lý trong quý II năm nay cũng được TCM cắt giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước giúp TCM ghi nhận mức lãi thuần 52 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Dường như, do ghi nhận khoản lợi nhuận khác 33 tỷ đồng đã góp phần giúp TCM đạt 70,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2016. TCM cho biết, trong quý II, TCM đã ghi nhận khoản chuyển nhượng quyền thuê đất KCN Xuyên Á thu về 26,9 tỷ đồng lợi nhuận.

Tính bình thường 6 tháng đầu năm, TCM đạt 1.547 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 1.392 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng giúp TCM thu về 240 tỷ đồng lãi gộp, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế phù hợp nhất 6 bốn tuần của TCM đạt 118 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính tới 30/06/2017, tổng tài sản của TCM đạt 3.123 tỷ đồng, tăng 303 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, khoản phải thu ngày càng tăng 207 tỷ đồng. Thuyết minh của TCM cho biết, khoản phải thu ngắn hạn từ bên liên quan là Eland World LTD đã tăng gấp đôi lên 352 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Phía ngược lại, tổng nợ phải trả của TCM cũng tăng thêm 250 tỷ đồng lên 2.150 tỷ đồng, Trong đó, tổng nợ vay ngắn và dài hạn 1.445 tỷ đồng, tăng 114 tỷ đồng so với đầu năm.


Cổ phiếu TCM đã có mức tăng mạnh trong nữa đầu năm nay

Cũ rích phiếu TCM đã có mức tăng nhanh trong nữa đầu năm nay

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here