Luồng sự kiện: Kết quả kinh doanh quý 2/2017Không còn chịu chi phí phân bổ lợi thế doanh nghiệp, CSV lãi 62 tỷ đồng trong quý 2/2017 - tăng 24% so với cùng kỳ

Doanh thu của doanh nghiệp đã giảm 17% còn 363 tỷ đồng.

Giá thịt lợn lao dốc thê thảm, Dabaco báo lỗ 33 tỷ đồng trong quý 2/2017

Trong quý 2/2017, Dabaco lỗ 33,2 tỷ đồng, đây là con số khá thất vọng khi cùng kỳ năm 2016, công ti ghi nhận khoản lợi nhuận 149 tỷ đồng.Hoàng Huy HHS: LNST quý 2 tiếp tục giảm sút 49% so với cùng kỳ năm 2016

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 Hoàng Huy lãi trước thuế xấp xỉ 32 tỷ đồng, mới hoàn thành 20% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.Công ty Khử trùng Việt Nam (VFG): Giá vốn tăng cao, 6 tháng lãi 67 tỷ đồng, hoàn thành 45% kế hoạch năm

Riêng quý 2/2017 công ti khử trùng vn lãi sau thuế hơn 38 tỷ đồng, giảm bớt 22,7% so với cùng kỳ.Nam Long đạt 289 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II/2017, tăng 236% so với cùng kỳ năm trướcChưa được ghi nhận doanh thu dự án, lãi ròng Đất Xanh (DXG) quý 2 giảm mạnh 57%

Lũy kế 6 04 tuần đầu năm, Đất Xanh đạt doanh thu thuần 879 tỷ đồng – giảm 19%; Lợi nhuận sau thuế 270,15 tỷ đồng – tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ lỗ phần (EPS) 6 tháng đạt 1.271 đồng.Rạng Đông (RAL) báo lãi 35 tỷ đồng trong quý 2/2017 - giảm hơn 7% so với cùng kỳ

Trong nửa đầu năm nay, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 81 tỷ đồng khi các khoản phải thu tăng khá mạnh. Công ty đã tăng vay nợ ngắn hạn để tài trợ cho vốn lưu động.Nam Việt (ANV): 6 tháng lãi 53 tỷ đồng khả quan hơn khoản lỗ lớn cùng kỳ

Riêng quý 2, Nam Việt (ANV) lãi ròng 27,6 tỷ đồng do cắt được lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết.Đã có nhiều doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 6 tháng

SMC, QNS, SHS, CII, PIC, VRG, TCT, Agriseco, Đầu tư CMC…đều đã báo cáo kết quả kinh doanh vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2017.Digiworld lãi ròng 6 tháng đạt 29 tỷ đồng, hoàn thành 52,7% kế hoạch năm

Digiworld cho biết, doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng trong quý II là do cơ cấu lại danh mục item
Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here