Mục tiêu lỗ 200 tỷ đồng năm 2017, thoái vốn tại Công nghiệp Cao su Quảng Nam xuống dưới 35%

CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam (mã chứng khoán VHG) vừa quyết định thông qua việc thoái vốn tại CTCP Công nghệ Cao su Quảng Nam. Dự kiến sau khi thực hiện thoái vốn, tỷ trọng chiếm hữu của Tổ chức kinh doanh tại CTCP Công nghệ Cao su Quảng Nam còn dưới 35%.

HĐQT tổ chức kinh doanh cũng thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chấp hành các vấn đề liên quan.

CTCP Công nghệ Cao su Quảng Nam là 1 trong 2 công ty con được phù hợp nhất kết quả kinh doanh trên BCTC quý 1/2017 của VHG, do VHG sở hữu 98,04% vốn điều lệ (tính đến 31/12/2016).

Lúc trước, tháng năm/2017, HĐQT tổ chức kinh doanh cũng đã thông qua quyết định thoái toàn bộ 19% vốn tại CTCP Thủy sản Viễn Đông.

Cuối 04 tuần 6/2017 vừa qua Công ti đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 nhưng bất thành do tổng số cũ rích đông tham dự và thây mặt ủy quyền tham dự Đại hội chiếm giữ 21,33% tổng số cũ rích phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của tổ chức kinh doanh.

Năm 2017 theo nội dung tờ trình dự định trình ĐHCĐ lần 2 tới đây, Cao su Quảng Nam đặt mục tiêu đạt 500 tỷ đồng doanh thu và dự kiến lỗ khoảng 200 tỷ đồng. Riêng quý 1/2017 công ty đã báo lỗ 67 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2017 công ty sẽ chỉ tiếp tục duy trì trồng và khai thác Cao su ở diện tích nhỏ, hạn chế nhạo tối đa chi tiêu tại lĩnh vực này. song song chú ý thoái một phần vốn đầu tư hoặc biến đổi sang cây công nghệ khác thích hợp và hiệu quả hơn.

Mảng khai thác, sản xuất khoáng sản dự định trong tương lai gần cũng còn nhiều gian nan, chưa đem lại lợi ích như kỳ vọng, nên sẽ tiếp tục chú ý việc thoái vốn nhằm thu hồi một phần vốn bảo đảm lợi ích cho cổ hủ đông và công ty.

Dường như đó công ty sẽ tiếp tục triển khai xúc tiến các hoạt đọng thương mại trong lĩnh vực phân bón, hóa chất, nông sản và các vật phẩm khác nhằm gia tăng nguồn thu và lãi. Tăng nhanh công tác thu hồi các khoản nợ quá hạn đã trích lập dự phòng để hoàn nhập chi phí làm gia tăng lợi nhuận trong năm 2017…

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here