Phú Tài (PTB) sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chưa bằng một/4 thị giá

Công ty Cổ phần – Tổng Đơn vị Phú Tài (HOSE: PTB) vừa cống bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường vừa được đơn vị ngày 11/8 tại Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Kết quả cuộc họp, ĐHĐCĐ Phú Tài đã quyết định phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và dùng số tiền thu từ đợt phát hành.

Như vậy, theo kế hoạch, PTB sẽ phát hành 6,48 triệu cổ phiếu cổ phiếu để nâng cao vốn điều lệ từ mức 259 tỷ đồng lên 324 tỷ đồng.

Trong đấy, phát hành cho cổ đông hiện hữu 5,18 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được quyền mua 01 cổ phần) sở hữu giá 35.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền dự kiến thu về là 181,4 tỷ đồng dự định sẽ được tài trợ 53 tỷ đồng cho máy móc chế biến gỗ Phù Cát; chi 27 tỷ đồng tìm máy móc thiết bị cho nhà máy chế biến đá Diên Tân – Khánh Hòa. 101 tỷ đồng còn lại sẽ tiêu dùng bổ sung vốn lưu động.

Ngoại giả, PTB cũng phát hành gần một,3 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ) cho CBCNV mấu chốt cũng với mức giá 35.000 đồng/cp. Số tiền thu về dự định hơn 45 tỷ đồng sẽ được trích gần 10 tỷ đồng để mua máy móc thứ cho Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát; chi 8,5 tỷ đồng mua máy móc trang bị cho nhà máy chế biến đá Diên Tân – Khánh Hòa; 27 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, Báo cáo tài chính quý II của Phú Tài cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, PTB đạt hơn 1.943 tỷ đồng doanh thu thuần, nâng cao 10,7% so có cộng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 176 tỷ đồng, tăng 29,4% và hoàn thành 41,5% kế hoạch của cả năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 148,3 tỷ đồng, tăng 34% so có 6 tháng đầu năm 2016.

Cổ phiếu PTB 6 tháng gần nhất

Cổ phiếu PTB 6 tháng gần nhất

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here