Quý 2 đạt doanh thu kỷ lục từ khi thành lập nhưng LNST giảm sút 19% so với cùng kỳ

CTCP Nam Kim (mã chứng khoán NKG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2017 với doanh thu trong quý đạt 3.094 tỷ đồng, mức doanh thu lớn nhất Thép Nam Kim đạt được trong 1 quý kể từ khi thành lập, đồng thời tăng trưởng 42% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng đên 52% nên lợi nhuận gộp trong quý còn 337,8 tỷ đồngm, giảm sút gần 19 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái.

Doanh thu đạt được theo quý từ năm 2009.

Doanh thu đạt được theo quý từ năm 2009.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 3,4 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính tăng đột biến 26,7 tỷ đồng, lên mức 88,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng cao do khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.984 tỷ đồng, tăng gần 690 tỷ đồng còn vay nợ thuê tài chính dài hạn 2.175 tỷ đồng, tăng 315 tỷ đồng so với đầu năm.

Chi phí bán hàng cũng tăng gần 46 tỷ đồng, lên 75,88 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 4 tỷ đồng. Kết quả, riêng quý 2/2017 Thép Nam Kim báo lãi sau thuế 194,32 tỷ đồng, giảm sút 19% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 5.498 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng nội địa đạt 3.080 tỷ đồng, còn lại gần 2.418 tỷ đồng doanh thu bán hàng xuất khẩu, chiếm tỷ trọng 44% tổng doanh thu. Năm 2017 Thép Nam Kim đặt mục tiêu đạt từ 12.000 đến 14.000 tỷ đồng doanh thu. Do vậy tính đến nửa năm 2017, công ty vẫn chưa hoàn thành được một nửa kế hoạch.

Nhờ giá vốn giảm sâu ngay quý 1/2017, nên lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 44% trong khi giá vốn chỉ tăng 39%. Do vậy tổng lợi nhuận gộp 6 tháng đạt gần 645 tỷ đồng, tăng trưởng 30%.

Lợi nhuận sau thuế thu về 350,2 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành 58% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (600 tỷ đồng).

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 2.516 tỷ đồng, tăng 484 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng cộng tài sản đạt 7.683 tỷ đồng, tăng 1.293 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả 5.778 tỷ đồng, tăng 969 tỷ đồng so với đầu năm.

Xem thêm BCTC quý 2/2017

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here