Quý 3 báo lãi 35 tỷ đồng chỉ bằng 1/7 cùng kỳ

Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3 cho kỳ kế toán từ 01/10/2016 đến 30/06/2017.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 3.514,7 tỷ đồng giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm 48% nên lợi nhuận gộp đạt 344,4 tỷ đồng giảm 27% so với quý 2/2016. Lũy kế 6 tháng mặc dù doanh thu xuất khẩu tăng trưởng nhưng doanh thu nội địa thuần giảm mạnh tới hơn 3.000 tỷ đồng trong đó cả 2 nguồn doanh thu từ thủy sản, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi đều sụt giảm.

Trong quý 2 doanh thu từ hoạt động tài chính dạt 27,7 tỷ đồng tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí của hoạt động này lên tới 158,4 tỷ đồng tăng thêm 33 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do gia tăng chi phí lãi vay. Lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết chỉ đạt gần 12 tỷ đồng chưa bằng ¼ cùng kỳ năm trước. Ngoài ra chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng lần lượt tăng thêm 17% và 19% so với cùng kỳ nên kết quả HVG chỉ lãi ròng 46,5 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc về công ty mẹ là 34,8 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 237,4 tỷ đồng mà công ty đạt được trong quý 2/2016.

Trước đó, Hùng Vương đã công bố BCTC soát xét bán niên năm 2017 cho kỳ kế toán 1/10/2016 đến 31/3/2017, trong đó thay vì lỗ 31 tỷ đồng, HVG báo lỗ tăng lên hơn 140 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân có điều chỉnh lớn do sau soát xét, các khoản chi phí quản lý tăng mạnh, và còn ghi thêm lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết…

Như vậy với khoản lỗ lớn trong 6 tháng đầu năm nên lũy kế 9 tháng HVG đạt 12.276 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 16,8% so với cùng kỳ, LNST ghi âm gần 97 tỷ đồng, cổ đông không kiểm soát nhận lãi 41 tỷ đồng nên công ty mẹ lỗ ròng gần 138 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2017, HVG tồn kho gần 3.913 tỷ đồng giảm 709 tỷ đồng so với đầu kỳ trong đó chủ yếu là thành phẩm tồn kho (2.682 tỷ đồng).

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, ban lãnh đạo HVG cho biết, công ty còn dự trữ đến 33,000 tấn fillet thành phẩm. Với giá trị xuất khẩu như hiện tại, chỉ riêng việc bán hàng tồn kho cũng mang về cho Hùng Vương khoản lợi nhuận tương đối lớn, cộng thêm cá trong ao thì Hùng Vương có thể thu về trên 700 tỷ đồng lợi nhuận. Mặc dù con số mục tiêu đưa ra chỉ là 400 tỷ đồng lợi nhuận nhưng với việc thua lỗ trong cả 9 tháng của niên độ tài chính thì khả năng hoàn thành mục tiêu của HVG là rất khó khăn.

Mới đây, Sở GDCK TPHCM đã đưa cổ phiếu HVG vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/06/2017 do công ty vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm. Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu HVG đã liên tục đi xuống từ mức trên mệnh giá nay đã xuống sát mốc 6.000 đồng/cp.

BCTC hợp nhất quý 3_HVG

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here