Rạng Đông (RAL) báo lãi 35 tỷ đồng trong quý 2/2017

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã: RAL) đã báo cáo BCTC quý 2/2017 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Chi tiết, doanh thu thuần quý 2 đạt 529,6 tỷ đồng – giảm 8,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 34,6 tỷ đồng – giảm 7,5%. Trong quý này, chi phí bán hàng của RAL tăng mạnh từ 41 tỷ đồng lên tới 92 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu của RAL đạt 1.408 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 82,6 tỷ đồng – tăng 23%. EPS 6 tháng đạt 7.183 đồng.

Như vậy, sau nửa năm, Rạng Đông đã chấm dứt 62% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Trong nửa đầu năm nay, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 81 tỷ đồng khi các khoản phải thu tăng khá mạnh. Công ty đã tăng vay nợ ngắn hạn để tài trợ cho vốn lưu động, theo đó vay nợ ngắn hạn đã tăng từ 1.090 tỷ đồng lên 1.271 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả chiếm hữu 71% tổng tài sản của RAL.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here