SCB báo lãi nửa đầu năm 90 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,6%

image

Theo BCTC hợp nhất quý II/2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của ngân hàng đạt 411 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, là một trong những nhà băng có tốc độ tăng trưởng tài sản cao nhất hệ thống nửa đầu năm nay.

Cho vay khách hàng đạt 253 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần 14%. Tiền gửi của khách hàng đạt 336 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8%.

Về chất lượng cho vay, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,68% xuống 0,6%, SCB là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống hiện nay. SCB nắm giữ khoảng 15.228 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC, tăng 36%, trong đó SCB dự phòng khoảng 3.706 tỷ đồng.

Trong quý II/2017, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 830 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Một số hoạt động khác chưa có dấu hiệu được cải thiện. Kết thúc quý II, SCB ghi nhận 78 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 3,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, từ dịch vụ của SCB tăng 53% đạt 405 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của SCB đạt 568 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34% tổng thu nhập hoạt động toàn ngân hàng và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần giảm 35%, đạt 1.353 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 60% kế hoạch năm.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here