Tăng vốn, chuẩn bị cho những dự án khủng


Bữa nay (19/8), tại Hà Nội, Công ty cổ phần FECON đã đơn vị Đại hội đồng cổ đông thất thường năm 2017 để luận bàn về việc tăng vốn điều lệ nhằm tăng năng lực của doanh nghiệp duyệt y đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chương trình ESOP và phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược của FECON.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của FECON thảo luận các vấn đề về việc tăng vốn nhằm tăng năng lực cho công ty
Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của FECON trao đổi những vấn đề về việc nâng cao vốn nhằm tăng năng lực cho đơn vị

Theo Ban lãnh đạo FECON, mục tiêu của đợt phát hành tăng vốn điều lệ cho công ty nhằm đáp ứng những nhu cầu chiến lược đã được vạch ra trước đấy.

Cụ thể, nguồn tiền huy động từ đợt phát hành này sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư máy móc, vật dụng cho mảng công trình ngầm, bao gồm máy TBM và thi công công trình ngầm bằng kỹ thuật khoan kích đẩy ống (Pipe Jacking) của công ty con là FECON UCC và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất buôn bán của doanh nghiệp con khác là FECON South để tập hợp lớn mạnh mạnh thị trường phía Nam – thị trường FECON đang quyết tâm “chinh phục”.

Nguồn tiền mới này cũng giúp bổ sung nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư của công ty theo chiến lược đã đề ra trong thời đoạn 2017 – 2020. Những dự án này được Ban lãnh đạo FECON đáng giá “đã mang cơ hội rõ ràng”.

Cũng qua đợt phát hành này, FECON với thêm nguồn lực tài chính để sẵn sàng tham gia vào những cơ hội đầu tư mới sở hữu các đối tác thích hợp; tăng năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư, kinh doanh cho mục tiêu tăng trưởng.

Việc phát hành theo chương trình ESOP nhằm gắn kết lợi ích của cán bộ cốt lõi và người lao động có thành tựu của FECON, từ ấy tăng sự trung thành, tương tác động lực đổi mới sáng tạo của cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống FECON, góp phần giúp công ty nâng cao trưởng một phương pháp hiệu quả và vững bền.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình Đại hội
Các cổ đông biểu quyết chuẩn y những tờ trình Đại hội

Theo tài liệu gửi đến các cổ đông tham gia Đại hội, Ban lãnh đạo FECON đề xuất ba nội dung nhằm nâng cao vốn điều lệ.

Trước tiên, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (cổ phần phổ thông được phép chuyển nhượng tự do) với số lượng là 33 triệu cổ phiếu và giá chào bán là 15.000 đồng/CP. Những cổ đông hiện hữu đăng ký tậu cổ phiếu theo phương thức chế tạo quyền mua mang tỷ lệ 100:60 (cổ đông có 100 cổ phiếu được đăng ký mua 60 cổ phiếu), số tiền dự định thu về sau đợt phát hành là 495 tỷ đồng.

Thứ hai, phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lọc cho người cần lao – ESOP (cổ phần phổ biến tránh chuyển nhượng, cán bộ, người lao động tậu cổ phần được chuyển nhượng 50% sau 1 năm và 50% còn lại sau 2 năm kể từ thời khắc kết thúc đợt phát hành; ko được phép chuyển nhượng quyền tìm) sở hữu số lượng là 2,5 triệu cổ phiếu, giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP, số tiền dự kiến thu về là 25 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FECON đạt 706,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông doanh nghiệp mẹ đạt 57 tỷ đồng, nâng cao trưởng tuần tự 10% và 28% so cộng kỳ năm trước.

Trang bị ba, nhằm huy động vốn thực hiện góp vốn đối ứng tại các dự án lớn trong thời gian đến đây, FECON sẽ chào bán 25 triệu cổ phiếu cho ko quá 10 đối tác chiến lược, nhà đầu tư. Đối tượng hướng đến của đợt phát hành là các người mua, đối tác thân thiết, cam kết hỗ trợ FECON về mặt quản trị, công nghệ, kỹ thuật, thị trường…; mang năng lực tài chính… có giá chào bán ko thấp hơn 22.000 đồng/CP (phải chăng hơn mức giá đóng cửa phiên ngày 18/9 của cổ phiếu FCN là 23.000 đồng/CP). Thời hạn tránh chuyển nhượng là một năm nhắc từ thời điểm chấm dứt đợt phát hành, số tiền thu về tối thiểu vào khoảng 550 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền FECON dự định huy động từ đợt phát hành này tối thiểu là 1.070 tỷ đồng.

Dòng tiền “tươi mới” này sẽ giúp FECON đẩy nhanh triển khai những dự án, sớm mang đến doanh thu và lợi nhuận để bứt tốc về đích kế hoạch buôn bán năm 2017, tạo bàn đạp chắc chắn cho những năm đến.

Cũng tại Đại hội bất thường này, FECON đã trình cổ đông phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức để ăn nhập mang những quy định của Luật công ty và Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị tổ chức, ăn nhập mang thông lệ trên thế giới.


Kỳ Thành

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here