Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi quý II gấp 4 lần năm trước và hoàn thành 91% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng nhờ sản lượng tăng

Vừa báo lãi quý I tăng mạnh, kết quả kinh doanh quý II của Thủy Điện Thác Mơ (HOSE: TMP) tiếp tục tăng trưởng mạnh so với so với cùng kỳ năm trước.

Do sản lượng điện tăng, doanh thu thuần trong quý II của TMP tăng lên 229 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, giá vốn thì chỉ tăng 21% nên lãi gộp của TMP tăng gấp đôi so với con số cùng kỳ năm 2016, đạt mức 146 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng lên 63,9% so với mức 52,2% cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, việc chi phí tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ đã giúp TMP đạt mức 140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 112 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ, gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh 6 tháng TMP tóm lược (nguồn: BCTC TMP)

Kết quả kinh doanh 6 tháng TMP tóm lược (nguồn: BCTC TMP)

Tính chung 6 tháng đầu năm, TMP đạt mức 361 tỷ đồng doanh thu thuần và 149 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 80% và 470% so với cùng kỳ năm 2016. So với kế hoạch năm, TMP đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2017.

Tổng tài sản của TMP đến 30/6/2017 đạt mức 1.281 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, TMP đã trích thêm 65 tỷ đồng khấu hao dẫn đến giá trị tài sản cố định hữu hình tiếp tục giảm từ mức 618,7 tỷ đồng, xuống còn 553.4 tỷ đồng.

BCTC TMP quý II/2017

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here